ทำนายฝัน 'จับลูกเสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า จับลูกเสือ คุณจะมีชื่อเสียงปรากฎไปไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับลูกเสือ'

คุณจะมีชื่อเสียงปรากฎไปไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต่า ตกน้ำร้อน พระวิหาร เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ถอดรองเท้า ถูกตัดใบหู ช้อนปลา ลำน้ำ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กินอุจจาระ ฉี่รดกำแพง นม ผ้าสีขาว บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ถ่ายขี้ ครีบปลา โกนผม คนตกน้ำกำลังจะจม ของขวัญ กินกระต่าย ยกโทษ หม้อ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เดินเร็วๆ กินพระจันทร์ เคารพ คำนับ เกาทัณฑ์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถูกคู่รักกักตัว อยากตาย นกต่อสู้กัน อากาศบริสุทธิ์ เปิดเผยความลับกับเพื่อน เกิดความรู้สึกผิด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฟันปลอม สร้อยทองคำ โดนดึงผม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ยา เกวียน บิลเลียด พระ เกิดสงคราม สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ได้ยินเสียงระฆัง โคไล่ขวิดคน หูเจ็บ ปลา เรือนแพ จับสุกร ผู้หญิงพายเรือ งานฉลอง มงกุฎ ภรรยาเสียชีวิต เป็นแม่ยาย สวมแหวน ตาหลายคู่ ขบวนแห่ ท้องฟ้าสีแดง ถูกตัดมือ จลาจล หญิงแต่งชุดสีขาว ถือไต้ หรือ คบไฟ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง อาบน้ำในมหาสมุทร ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ปาก ถุงใส่เงิน แต่งงาน กอดตุ๊กตา รีดนมโค สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ตะโพน บ้านไฟไหม้ ได้กลิ่นธูป ถุงเงิน ถุงทอง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เขี้ยวสัตว์ มรกต หางไก่ งานศพ เครื่องแต่งกาย เบี้ย ริมฝีปาก นอนบนพื้นน้ำ ตุ้มหู เลือดไหล เห็นตัวเองในกระจก ฆ่านกกระจิบ หัวนก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ล้มละลาย นอนโรงพยาบาล เดินอยู่ในสุสาน คนเกี่ยวข้าว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) น้ำแข็ง ตัวเองเป็นชู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM