ทำนายฝัน 'จับลูกเสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า จับลูกเสือ คุณจะมีชื่อเสียงปรากฎไปไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับลูกเสือ'

คุณจะมีชื่อเสียงปรากฎไปไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตักบาตร บ้องไฟ หญิงแต่งชุดสีขาว หนังสือ กำไลแตกหัก แส้ ไอ พวงกุญแจ นกเค้าแมวหรือนกฮูก เดินรอดราวผ้า เถียงกับคน ฮก ลก ซิ่ว ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ปลาทอง ตาหลายคู่ สระผม นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง มุ้งหมอน แมลงปีกแข็ง บังสูรย์ พระพุทธรูป หน้าไม้ ชกต่อย จูบคนรัก เวที ซีเมนต์ ฝนตกหนัก จักรพรรดิ แมลงสาบ ฝีขึ้นตามร่างกาย ตะกร้าพลาสติก เดือน จับผีเสื้อ คราด เชือก ฉี่รดกำแพง ญาติเสียชีวิต ก้างปลาติดคอ ลอย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ฟันโยก ภาวนา เป็นบ้า ดึงเชือก นอนอยู่บนแผ่นดิน เมายา หมอดูดูลายมือ เสื้อใหม่ สวมมงกุฎ ตับไต ซื้อเต่า หญิงทุบตีกัน โอลิมปิก ขนมชั้น นกแก้ว โค่นต้นไม้แก่ บ้านตัวเองสวยงาม เซิ้งบั้งไฟ หน่อไม้ แขกขายโรตี ถอดรองเท้า ได้ลาภ เพชรรัตนราชสุดา แม่มด เชิงเทียน ที่นอน ล้มลงไปในหลุมลึก นกแสก ตกใจ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ยานพาหนะ จับสุกร บรรจุของลงหีบ ปลูกพริก ประตูกำลังถูกไฟไหม เล่นเกมส์ ทำกาแฟหก เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ฆ่าศัตรู น้ำลาย ฉ้อโกง บัตรเครดิต สวมแหวน แบกเสา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ถูกฉุด สวน ขอโทษผู้อื่น ฆ่าวัว เศร้าโศก กรรไกร กินข้าว ร่วมงานทอดกฐิน กินเนื้อวัว ได้รับของมีค่า ขันตักน้ำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ภาษา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM