ทำนายฝัน 'จับสายสิญจน์'

ฝันเห็น ฝันว่า จับสายสิญจน์ ฝันว่าได้จับสายสิญจน์ เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จับสายสิญจน์'

ฝันว่าได้จับสายสิญจน์ เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาติกำลังจะตาย กินเลี้ยง ดอกซ่อนกลิ่น เซิ้งบั้งไฟ รถไฟฟ้า นางเงือก นํ้าพุขนาดใหญ่ แขน ทหารยิงปืนใหญ่ ทาสี จีวร เมฆสีดำ กินขนม พู่กัน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ถ้ำมืด ฆ่าผึ้ง ตามทวงหนี้ กล้วยเน่า ทะเลาะกับแม่ยาย การผ่าตัด โบว์ดำผูกเสาบ้าน ยอดโดม กินลิ้น เสือกัดตัวเอง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ดูละคร อ่าง บวงสรวง ดอกบานไม่รู้โรย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น พระโพธิสัตว์ ภูเขาไฟ ปากกา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เนื้อหนัง เล่นการพนัน กระจกแตก สงคราม สุรา แสงนีออน กระเป๋า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ล่าสัตว์ ขายของ งูเลื้อย นอนบนพื้นน้ำ ศิลา ขโมยขึ้นบ้าน ลากสัตว์ ฟักทอง ซองบุหรี่ คบบัณฑิต เสื้อเปื้อนเลือด เซิ้ง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฉาบ แจกัน หิมะตกถูกตัว ฆ้อง เวียนเทียน ได้ตีกลอง นอนเล่นกลางดิน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีขาเดียว ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ให้ความกรุณา โกนหนวด พลับพลา ผึ้งทำรังในบ้านของเรา แฟนนอกใจ กระจอก ตกต้นไม้ หญิงแต่งชุดสีเขียว เกลียดคนต่างชาติ กระเทย นอนโรงพยาบาล เพื่อนอยู่ห่างไกล แลบลิ้น ฝังศพ สร้อย กินพระจันทร์ นิล เหาะ ผู้หญิงตั้งครรภ์ เดินอยู่ในความมืด ไม้กวาด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ อุปกรณ์ทำครัว ถูกข่มขืน ขา เซรุ่ม ยกยอ ชามแตก ฟองน้ำ สลัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น