ทำนายฝัน 'จับสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า จับสุกร คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับสุกร'

คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โครงกระดูกมนุษย์ เสื่อไม้ไผ่ โคลน แมวออกลูก นักเรียน เกวียน บ้านมีช่องโหว่ จรวดไฟ มีดบาด ญาติ ลอยคอ ขึ้นบันได ขึ้นเขา เป็นแม่ยาย ปีนรั้ว ซุกซ่อนตัว ไกด์ กระจก เสื้อใหม่ จำปีหรือจำปา พลับพลา เว็จ ลอย สมอเรือ ถอนฟัน ซีเมนต์ ระบำ จาระบี ฝังศพคนที่รู้จัก กินเฉาก๊วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หนาม แมวสีขาว คิ้วตัวเองดกดำ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปื้อน ซื้อกระโปรง กระท่อมริมทะเล ฝูงคนจำนวนมาก ลม สุนัขคาบหม้อ บัตรเครดิต กำแพงเมืองจีน บ้านตัวเองสวยงาม วอ นกเขา แม่หม้าย พลอยหลากสีสัน แกงการู กระท่อมร้าง สวมแหวน ถูกตีหู ฉากกั้น สุกรกลายเป็นคน กินเนื้อมนุษย์ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ซองจดหมายสีชมพู มดหรือแมลง ฆ่าหมี กิ้งกือ บัญชี เห็นรองเท้าเก่า เลือดไหล ได้ใบสั่งจากตำรวจ ตกหน้าผา กินเป็ด กรน สะพายย่าม นกนางแอ่น คลอดลูก เทียนไข กระสือ อ่าง หาบขี้กลับบ้าน แท่น ชะลอม แมลงปีกแข็ง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ทะเลทราย ไหว้พระราหู ตะไคร้ มิตรสหาย ประตูบ้าน ศพ ทูตชาวต่างชาติ เห็นเหรียญสตางค์ จมน้ำ ภิกษุ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม พระสังฆราช ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ตกใจ ไต่ลวด รักภรรยาตัวเอง แกะ ขึ้นต้นไม้ กังวล สังข์ ได้ยินเสียงระฆัง ขนคิ้ว รังดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM