ทำนายฝัน 'จับสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า จับสุกร คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จับสุกร'

คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวเปลือก หม้าย แขนขาด หน้าต่าง ถูกต่อต่อย ศาลพระภูมิ มังกร ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก การผ่าตัด ขอทาน ฆ่าหมี แพทย์ ขนมเข่ง ตะเกียง ให้หวีคนอื่น เครื่องจักรทำงานได้ดี บ้านไฟไหม้ ซองบุหรี่ กาบินเข้ามาในบ้าน น้ำพุ รางรถไฟ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ไข่ไก่ นั่งรถ ภิกษุณี ขนมจีน น้ำแข็ง กระเป๋าเดินทาง สร้อย แจกันคู่ ฮวงซุ้ย โต๊ะเขียนหนังสือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เขื่อนแตก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ พญานาค อาบน้ำ ฆ่ากระต่าย กัดลิ้น ปีนรั้ว เณรหน้าไฟ มนต์ ประตู หย่า เดินกะโผลกกะเผลก นุ่งผ้าสีแดง เลี้ยง ตกทะเล มีคนขอโทษ พริกไทย ว่าว เปียก เครื่องแบบทหาร กระบอก ตกใจ ฉาบ นั่งบนเตียง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เศรษฐี กิ้งกือ นักบุญ สมุด ศาลเจ้า ซื้อปลาทอง นกอินทรี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ทอดแห เครื่องดักนก ดื่มสุรา เจดีย์ ดวงแก้ว ข้อมือหัก นกร้อง ฉิ่ง คนในบ้านทุบตีกัน ฆ่าผีเสื้อ สวรรค์ คบไฟ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นำอุจจาระกลับบ้าน นั่งอยู่ในกองขี้ เงาตัวเองในกระจก ผลไม้ ขนมชั้น ญาติกำลังจะตาย ฟันบนตนเองหัก เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย หน้าอก กอดรัด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทะเลาะ พายุ ซักผ้าขี้ริ้ว ปอก ฐานพระพุทธรูป นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง หัวเราะ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กบฎ ไม้ขีดไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM