ทำนายฝัน 'จับสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า จับสุกร คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับสุกร'

คุณกำลังจะเดือดร้อน ต้องย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบคนรัก ธนูหลายดอก ธนูหัก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สงคราม เดินทางไปทิศตะวันออก ซ่อง บ้านตัวเอง กระจก เบี้ย หม้อข้าว ขนตา แคร่ กำไลข้อมือ กะเหรี่ยง กัลปพฤกษ์ เศษอาหาร คนฆ่าสัตว์ ดมกลิ่นดอกไม้ ไส้เดือน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผ้าพันแผล กินกล้วย ถูกยิงด้วยธนู จับก้อนกรวด ก้อนทราย กิ๊บติดผม เรือล่ม ตัวเงินตัวทอง ดาวร่วงลงมาจากฟ้า เลิกกับแฟน เมฆสีเลือด ตัวเองเจ็บป่วย โยงเรือ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) แพรพรรณ ฤาษี ฝันเห็นนํ้าวน กุมารทอง ญาณ เด็กกำลังดูดนม ถ่านไฟ ปอด เก็บมุ้ง ปลูกพริก ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กำไล ฟัน ปลาฉลาม งูจงอาง นอนในเรือ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ดาว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ สารภี กระโปรงเก่า กล้วยแฝด ถูกตัดศีรษะ เถ้าแก่ ออร์แกน ฆ่าหมี นั่งอยู่ในกองขี้ สตรี ทรัพย์สมบัติ เศรษฐี พริก พังพอน ถูกลูกปลุกให้ตื่น ตกทะเล มีคนขอโทษ รั้ว ทาแป้ง ร้องรำทำเพลง อาคันตุกะ จับปลาตะเพียน ขี่สัตว์ รับประทานอาหาร ตะกวดขึ้นบ้าน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ดูหนัง เต้านม ไทร ผ้าห่ม จอมปลวก นั่งบนเสื่อ เขี้ยวสัตว์ ฟองน้ำ เหยียบขี้ ก้างปลาติดคอ เล่นตะกร้อ นั่งบนแคร่หาม พ่อตาย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ค่ำมืด ไข่มุก นำตาข่ายไปดักสัตว์ พัชรกิติยาภา กินรีหรือกินนร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM