ทำนายฝัน 'จับหมู'

ฝันเห็น ฝันว่า จับหมู ฝันว่าได้จับหมู คุณจะเกิดความเดือดร้อน ต้องได้โยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับหมู'

ฝันว่าได้จับหมู คุณจะเกิดความเดือดร้อน ต้องได้โยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินลุยกองไฟ งูกัด นำตาข่ายไปดักสัตว์ ศิลา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปลาหมึกหลายตัว น้ำตก กอดกะเทย กระต่ายขูดมะพร้าว ภรรยาตาย คนบ้า ไฝ ห่มผ้า ตกน้ำ การทำผิดพลาด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส การตายของเพื่อน เป็นแม่ยาย กลางคืน ตกต้นไม้ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เช็ค ( Cheque ) คนกำลังเปลื้องผ้า แผ่นดิน กระจก หน่อไม้ สีแดงชาด คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด งานมงคล ฆาตกรรม ฟักทอง มือตัวเอง กรน จอบหรือเสียม ปัสสาวะรดกำาแพง ตัดผมใหม่ โต๊ะทำงาน ตกใจเพราะเห็นผี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ขโมย ถุงเท้า ถูกขัง กล้วยไม้ เชื้อเชิญ เครื่องศาสตราวุธ ตกหน้าผา วงกบ กระจาด ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน วงกต ว่ายน้ำในมหาสมุทร หญิงแต่งชุดสีดำ เบาะ เครื่องบินบังคับ ของโบราณ ผักกาด ตรอกซอกซอย ใต้ถุน แจกัน นกขมิ้น กินยา เครื่องชั่ง ท้องเสีย ตะกร้าไม้ มัคคุเทศก์ จิ้งหรีด หน้าต่าง กัลปพฤกษ์ ศัสตราวุธ ไก่แจ้ ว่าว บวชชี จับปิ้ง ดาดฟ้า ไกด์ จอมปลวกกลางถนน รถศพ น้ำแข็ง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ดื่ม ประดาน้ำ ปิดผนึกซองจดหมาย ผ้าม่าน ล้างเท้า แมลงวัน ฟาง เห็นรองเท้าเก่า ปลูกบ้านต้นไม้ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ถูกโจรชิงทรัพย์ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หิ้วกระเป๋า คำนับ กลด ถูกสุนัขเห่า นั่งรถหรู ผ้าไตรจีวร สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฮา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM