ทำนายฝัน 'จับหมู'

ฝันเห็น ฝันว่า จับหมู ฝันว่าได้จับหมู คุณจะเกิดความเดือดร้อน ต้องได้โยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จับหมู'

ฝันว่าได้จับหมู คุณจะเกิดความเดือดร้อน ต้องได้โยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชะนี ดินสอ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด พ่อตาย ฉมวก กุฏิพระ เป็นคนปรุงอาหาร จอมปลวก แกะสลักรูปปั้น กอดภรรยา ช้อนทอง กุมารทอง วิทยุ ทำตัวเองบาดเจ็บ ตีงู นักบุญ ฉิ่งฉาบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ป่า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น งานวัด ปลาทอง น้ำผึ้ง มะพร้าว มุดใต้ถุน เถ้าแก่ ผ้าไตรจีวร บ้านร้าง ได้ยินเสียงปืน เลื่อย ใบลาน ถูกตบ เหาะ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ตกบ่อลึก ผิวหนัง เลี้ยงกุมารทอง จุดไฟ ต้นกก มีปากเสียงภายในครอบครัว แมวสีขาว ขบวนแห่ ถูกตำหนิ ตกช้าง ขายตู้ ขายโต๊ะ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกฟันคอขาด นอนบนกองฟาง คนแก่ นักเรียน รถศพ ซักผ้าขี้ริ้ว ผู้หญิงตั้งครรภ์ ฆ่าเป็ด อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฆ่าเต่า ตลับแป้งทาหน้า ถูกตัดขา บัวขาว ทารกแรกเกิด เดินอยู่ในความมืด กินผลไม้แฝด กินก้างปลา เป็นคนผอมบาง ตู้กับข้าว มนต์ ได้ยินเสียงกระซิบ นาฬิกา โน๊ตบุ๊ก ถุงมือ ว่ายน้ำ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ลม กระท่อมร้าง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ดีใจ โจรปล้นบ้าน ประกาศข่าวดี ตาข่าย ถาดดอกไม้ กระเทย กำแพงเมืองจีน เรือล่ม สู้กับเสือ แล้วชนะ บวม เดินขึ้นที่สูง จมูกแหว่ง ระเบิด ฆ่าผีเสื้อ ไม้กางเขน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ สุนัขเข้ามาเลีย จับกัง ดับเทียนชัย ถลกหนัง ปล่อยออกจากคุก นกเกาะหลังงู งูรัด เขาวงกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM