ทำนายฝัน 'จับเงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า จับเงิน ฝันว่าได้จับเงิน หรือนับเงินโดยไม่ทราบว่าเงินนั้นมาจากไหน คุณจะมีเคราะห์ได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเงิน จะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกะทันหัน แก้คล็ดด้วยการบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ป่วยยากไร้บริจาคเลือด บริจาคโลงศพ ผ้าห่อศพ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา ครูอาจารย์ หรือทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จับเงิน'

ฝันว่าได้จับเงิน หรือนับเงินโดยไม่ทราบว่าเงินนั้นมาจากไหน คุณจะมีเคราะห์ได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเงิน จะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกะทันหัน แก้คล็ดด้วยการบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ป่วยยากไร้บริจาคเลือด บริจาคโลงศพ ผ้าห่อศพ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา ครูอาจารย์ หรือทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยืนบนลังไม้ ยอดตึกสูงทรงกลม เห็นไม้กระดาน ดีใจ กะละมัง ถูกโจรชิงทรัพย์ กัดลิ้นตัวเองขาด คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง วิชา จอก ทหารยิงปืนใหญ่ ตะกร้าหวาย บริโภค เถียงกับคน ร่มกางอยู่ แมลงปีกแข็ง แบกหาม พระนาคปรก เกาทัณฑ์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา สาดน้ำ หุงข้าว ตรอมใจ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป่าลูกโป่ง ลา ( สัตว์ ) กินพริก เสือกัดตัวเอง บั้งไฟ กระเป๋า ถังขยะ กินผัก อาเจียน ได้รับเงินบริจาค เที่ยวซ่อง ข่าวดี ซื้อของโบราณ ของหวาน แหวนแต่งงาน หอก ล้างหวี หญิงโสเภณี แสงนีออน ครู อมตะ กระป๋องนม ทราย ย่าง ประตูบ้าน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ตีฆ้อง ขโมยอาหาร ซ่อนหา ลำคลอง ฮาเร็ม ฆ่าเป็ด โฆษณา จดหมาย ตัวเองถูกประหาร ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ให้หวีคนอื่น พูดคุยกับคนต่างชาติ กุลี เด็กอุ้มปลา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ดวงอาทิตย์ดับ ได้เสื่อใหม่ เขื่อนแตก เรือ เมฆสีขาว ตู้นิรภัย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ยิ้ม อยู่ในอาการผิดหวัง ทอดทิ้งลูกๆ ทำตัวเองบาดเจ็บ อาบน้ำในมหาสมุทร ผู้หญิงตั้งครรภ์ มาลัย คนถูกฉีดยา กองทัพ ดื่มน้ำหวาน งานบวชเณร ชายหนุ่ม นกอินทรี อาบน้ำฝน ทัพพี ประกาศข่าวการตาย โซ่ตรวน ขี่กระบือ ซองจดหมายสีขาว ญาติตาย หว่านข้าวในนา ล้างบ้าน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว โอลิมปิก ผู้หญิงถือมีด ตะปู ฆ่าหมัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น