ทำนายฝัน 'จาน'

ฝันเห็น ฝันว่า จาน ฝันเห็นจานชามหรือภาชนะใส่อาหารอื่นๆ เช่น ถ้วย จาน ชาม ได้จับต้องหรือถือ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน การค้า หรือ จะมีผู้มาอาศัยในบ้าน อาจเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสมาชิกคนใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จาน'

ฝันเห็นจานชามหรือภาชนะใส่อาหารอื่นๆ เช่น ถ้วย จาน ชาม ได้จับต้องหรือถือ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน การค้า หรือ จะมีผู้มาอาศัยในบ้าน อาจเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสมาชิกคนใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ตัวเองถูกประหาร ขัดแย้ง ซุง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เมายา เขียนหนังสือ แสตมป์ อาหารบูดเน่า บั้งไฟ ถั่วลิสง มุ้งขาด จับกุ้ง เด็กอุ้มปลา ซักผ้า นิล เสือ ทิชชู ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน นอนในเรือ มังกร จรเข้กัด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ทำลายโซ่ตรวน กัลปพฤกษ์ สำลี ทุ่งนา พระนาคปรก ลังไม้ กก จาระบี พระสถูป เซรุ่ม เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกตัดศีรษะ สวรรค์ หมอก เดินทางกลางทะเลทราย พวงมาลัยดอกไม้แห้ง จับ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ บิน (ตกลง) ของกำนัล ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ท่อน้ำ ถวายพระด้วยดอกบัว เกลียดคนอื่น โคลน คลอดลูกก่อนกำหนด ได้รับต่างหู ล่าสัตว์ ส้วม กกลูก ผมร่วง ฟองสบู่ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฝาเรือน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ด้วง เก็บเงินได้ ล้มลงไปในหลุมลึก ฮา แหวน ทำกาแฟหก ตกหลังม้า กัลยาณิวัฒนา เพศสัมพันธ์ อาบน้ำในอ่าง แข่งวิ่ง ปืน ผ้าโพกหัว กินถั่วต้ม ลายนิ้วมือ มีด คนกำลังถ่ายรูป นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เมา เครือญาติ เล่นฟองสบู่ รักเพื่อน คนถูกฉีดยา ดาวตกที่หลังคาบ้าน โซ่ตรวน แป้ง ผมถูกตัดให้สั้น เก็บองุ่นรับประทาน ห่วงเหล็ก เถ้าแก่ เดินบริเวณวัด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เครื่องพิมพ์ดีด นอนเล่นกลางหาดทราย หญิงแต่งชุดสีแดง ความรัก ยกยอ บวชพระ พลอยหลากสีสัน สาดน้ำ เต้าหู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM