ทำนายฝัน 'จำปีหรือจำปา'

ฝันเห็น ฝันว่า จำปีหรือจำปา ฝันเห็นดอกจำปีหรือจำปา ทำนายว่าเป็นฝันดี และมีโอกาสดีใน เรื่องหน้าที่การงาน มีการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง มีความสุขในชีวิตครอบครัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'จำปีหรือจำปา'

ฝันเห็นดอกจำปีหรือจำปา ทำนายว่าเป็นฝันดี และมีโอกาสดีใน เรื่องหน้าที่การงาน มีการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง มีความสุขในชีวิตครอบครัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำตา ตัวเองแก่ ขวดแก้ว เดินเร็วๆ เจดีย์ นาฬิกาข้อมือ เมา กะเหรี่ยง จุดไฟแล้วดับ ตัวเองเจ็บป่วย ขลุ่ย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทอดผ้าป่า ปล่อยนก ท้องเดิน ซื้อปลาทอง น้ำผึ้ง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ล่าสัตว์ เด็กนอนบนเตียง น้ำท่วม ถูกตีหู ฝนตั้งเค้า เห็นตากระจกสีขาว คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด พ่อตาย ลูกข่าง กวาง มรกต กังหัน ต้นไม้เขียวชอุ่ม มดรุมเป็นกลุ่มๆ ดื่มน้ำ ดัดผม ช่อดอกไม้ ทะเบียนบ้าน โฆษณา ปอด จดหมาย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตกปลากับญาติ คนแคระ ขุดดิน ทำนาได้ผลผลิตดี ลายนิ้วมือ นกเกาะหลังงู แคร่ อุ้มลูกหมา เดินช้าๆ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หักธนู ทำนบ ฤดูฝน หัวไก่ คนเมา ทำขวัญ ใบลาน ลูกประคำ แข็งแรง สถานีขนส่ง คลอดลูกก่อนกำหนด ขัดแย้ง โบว์ดำผูกคอ ฝันเห็นนํ้าวน เดินละเมอ ตัดหนวดตัวเอง ตบแต่ง ลากเกวียน โรงแรม กิ้งก่า ฮ่อยจ๊อ ชกต่อย เขี้ยวสัตว์ เดินไปตามท้องถนน ทำให้คนอื่นตื่น เห็นผี จับผีเสื้อ ถูกผีหลอก ประทัด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ขวดยา เงินกู้ กระท่อมร้าง ดื่ม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เห็นคนโดนแทง ยุ้งข้าว เสือ ตบมือ อาบน้ำในอ่าง เครื่องปั้นดินเผา องค์พระ นางพยาบาล กระซิบกับเพื่อน งูเลื้อย ขมิ้น ดราฟต์ บดเมล็ดกาแฟ ฮูก (นกฮูก)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น