ทำนายฝัน 'จิ้งจก'

ฝันเห็น ฝันว่า จิ้งจก ฝันเห็นจิ้งจกหรือจิ้งจกทัก หมายถึงกำลังจะมีข่าวดี มีโชคจาก การเสี่ยง หรือหากว่าจิ้งจกตกลงตรงหน้า โบราณว่าจะมีเพศตรงข้ามให้ สิ่งของกำนัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จิ้งจก'

ฝันเห็นจิ้งจกหรือจิ้งจกทัก หมายถึงกำลังจะมีข่าวดี มีโชคจาก การเสี่ยง หรือหากว่าจิ้งจกตกลงตรงหน้า โบราณว่าจะมีเพศตรงข้ามให้ สิ่งของกำนัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกวิ่งราวทรัพย์ ทาสี ตู้ ตื่นขึ้นมาเอง ชายชู้ ยมทูต แสตมป์ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หนาม ฉัน ( กิน ) เหรียญ วัวควาย เจ็บปวด องค์กฐิน เหี้ย ปิดผนึกซองจดหมาย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เจ้านาย แก้บน คิ้วตัวเองดกดำ โกหก งานโกนจุก หย่า เศรษฐี ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ขี่คอคน เดินช้าๆ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ครุฑ ดับกองไฟ เจ้าสาว กินเลี้ยง อมตะ นกยูง ข่าวร้าย ตะโพน ปลูกบ้าน อาเจียนเป็นหนอง ยิงกา ตีฆ้อง เป็นประจำเดือน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ขี่วัว แจวเรือ มิตรสหาย สุสาน จานชาม ทับทิม โล่รางวัล ขนมจีน กรงสัตว์ หมาตาย สูบบุหรี่ สวรรค์ ฉี่ กินอาหารเจ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สุกรตายเอง โคกินหญ้า ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ กะละมัง เดินอยู่ในสุสาน ตกเหว นางเงือก ขโมยเงิน ลำน้ำ มวย ล้างหน้าตัวเอง แมวดำ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตั้งครรภ์ ถูกกลั่นแกล้ง ไฝ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เลือกผัก เถาวัลย์ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ออกจากบ้าน เชิงเทียน จับปิ้ง เรือล่ม ที่ฝังศพ โบสถ์ สายสนตะพาย เทวดา ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม คนแก่ อทิตยาทรกิติคุณ เสาเรือน แล่นเรือผ่านเกาะ เป็นคนผอมบาง กระต๊อบ กรวยกรอกน้ำมัน เรือกำลังจม ค่ำคืน ขโมยอาหาร โกนหนวด ลิ้นแข็ง ขอบฟ้า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM