ทำนายฝัน 'จิ้งเหลน'

ฝันเห็น ฝันว่า จิ้งเหลน คนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะได้ทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้น ที่ใช้ความสามารถมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จิ้งเหลน'

คนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะได้ทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้น ที่ใช้ความสามารถมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกแทง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สาวไส้ จรเข้กัด ตาข่าย ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ทำโรตี มหาสมุทร ฮก ลก ซิ่ว สะอึก บ้านเก่า พร้า เต้นรำ คุก ตะราง น้ำแข็ง กินหัวสุกร ประกาศข่าวการตาย ต้นกก บิน (สูงขึ้น) ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ช่างไม้ หายใจอึดอัด เพื่อนที่ตายไปแล้ว โอ่ง ผ้าขี้ริ้ว ลูกแก้ว บาดแผล ใช้ผ้าคลุมหัว ตามทวงหนี้ ชายชรา สงฆ์ บันไดเลื่อน เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว คลอดลูกก่อนกำหนด ผ้าสีดำ ผ้าใบ เปียก ภรรยามีลูก กะโหลก กาน้ำร้อน ไพ่ ฝา จองหอง ฉี่ ภูเขาไฟ นั่งเล่น หญิงแต่งชุดสีดำ กรวยจราจร ฝาแฝด บวชชี หนามตำ มองดูเหว ลากรถบรรทุก เหรียญ เห็นคนโดนแทง การตายของเพื่อน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ หญิงแต่งชุดสีแดง เงาะป่า ท่าเทียบเรือ ก้อนหินตก ทำแท้ง หาบขี้กลับบ้าน กางเขน บวชภิกสุนี ดื่มสุรา วงกบ ลม สุกรกลายเป็นคน มีผู้นำม้ามาให้ หอยที่มีเนื้อเต็ม ลูกปัด ฐานพระพุทธรูป ปฏิกูล เที่ยวบ่อนการพนัน แผนผัง ซื้อผ้าขาว เจ้า จมูกขาด โลกแตก สร้อยทองคำ อ่าง ดวงอาทิตย์ทรงกลด เด็ก เสียสติ บวชพระ นอนบนกองฟาง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ปราสาท ผักที่ยังคงปลูกในดิน กระต่ายหลายตัววิ่ง เดินทางไปมหาสมุทร ด้วง ล้างเท้า คนแปลกหน้า ถังน้ำ ดาว ปลาทองที่ตายแล้ว ฆ่าหมัด น้ำล้นเขื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM