ทำนายฝัน 'จิ้งเหลน'

ฝันเห็น ฝันว่า จิ้งเหลน คนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะได้ทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้น ที่ใช้ความสามารถมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จิ้งเหลน'

คนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะได้ทำงานที่ไม่จำเจ หรือได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้น ที่ใช้ความสามารถมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ลูกจัน คลอดลูกก่อนกำหนด เจดีย์ บ้านพัง สวรรค์ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ดราฟต์ พลอยหลากสีสัน เงิน ว่ายน้ำ ปีก เซิ้งบั้งไฟ รถไฟฟ้า เบาะ ขายตู้ ขายโต๊ะ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป จรเข้ เลี้ยงกุมารทอง จับ ประหาร เฉาก๊วย นํ้าวน แหวนทอง จูบสัตว์เลี้ยง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) แว่นตาเลนส์สีดำ ลุยไฟ งานมงคล นาค ตักน้ำราดตนเอง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ พลักก้อนหิน ขวัญ ถ่ายขี้ ปลาหมึกหลายตัว คิดถึง ต่อสู้ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ร้องเพลง งูเขียว นำอุจจาระกลับบ้าน กำแพงโบราณ ศรีนครินทราบรมราชชนนี สะพายย่าม กิ้งกือ ตัวเลข นักบิน บุพการี ทรมานคนอื่น ขนคิ้ว ค้างคาว รับประทานเครื่องเทศ บันไดกว้างๆ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ทุ่งโล่ง ทำร้าย แทะกระดูก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กัดคน กระแต ฝนตกระหว่างเดินทาง ได้ตีกลอง เกา สระผม เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ดาวตกที่หลังคาบ้าน พระจันทร์ สามเณร นักสืบ โฆษณา กล้วยไม้ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น แจกัน เงี่ยง กินเนื้อวัว เดินกะโผลกกะเผลก เผาไม้กระดาน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) น้ำตา บ้านคนอื่น บ้านตัวเองสวยงาม ตะกร้าพลาสติก มีคนเกลียด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ถีบจักรเย็บผ้า สบู่ ล้างบ้าน เซียมซี เกาะ พายเรือ มองดูเหว ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ทะเลาะกับแม่ยาย กินผลไม้ แข่งม้า การผ่าตัด ใช้กระเทียมทำอาหาร ปลูกต้นไม้ กระบอกไม้ไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM