ทำนายฝัน 'จุดเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า จุดเทียน ฝันว่าจุดเทียน คุณจะได้พบกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุดเทียน'

ฝันว่าจุดเทียน คุณจะได้พบกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรน เรือกำลังจม หูขาด นุ่งผ้าขาว ซองจดหมายสีขาว แขน ถอนผมหงอก บุญ หิมะตกถูกตัว งูขดเป็นวงกลม ฉมวก รีดนมโค เปิดเผยความลับกับเพื่อน นอกใจแฟน ฆ่านกกระจิบ พระพิฆเณศ ตาหลายคู่ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เชือดคอสุกร ติดคุก แตกร้าว ถูกยิงด้วยธนู เห็นคนเปิดประตู อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ตำหนัก ตัวเองตายไปแล้ว จับกุ้ง เมฆลอยนิ่ง ตาลปัตร กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) หาบอุจจาระกลับบ้าน หวีผม มีหางงอก หัตถกรรม น้ำมันก๊าด ประตูบ้าน ตะกร้าไม้ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ รักคนต่างชาติ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน รังไก่ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ให้รางวัล หวีหัก สนามกีฬา เสื้อเปื้อนเลือด ลับ นกนางนวลโผบิน คราด แมว ทั่ง ดึงเชือก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ต้นไม้แห้ง ขี่ม้า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โลงศพ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ไก่กกไข่ หมาเลียขา ครกสาก กระโดดลงจากต้นไม้ ถ่านไฟ ค้อน ถูกประณาม กลด ปิดผนึกซองจดหมาย นุ่งผ้าขาด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง สังกะสี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ปู พระอรหันต์ ฟืน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ทะเลทราย กำไล บ้านใหม่ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ อาบน้ำในมหาสมุทร ปลาหมึก น้ำพุสวยงาม เกือก ลม อยากตาย ดวงดาว บัตรเครดิต อยู่ในถ้ำกับคนอื่น นอนบนที่นอน นั่งรถไฟ ฆ่าหมี ลูกเห็บ สาดน้ำ วาฬ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา หอก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ แม่ หมูกลายเป็นคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM