ทำนายฝัน 'จุดไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า จุดไฟ ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุดไฟ'

ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระต่ายน้อย แตกร้าว ต่อสู้กับสัตว์ร้าย นั่งบนแคร่หาม โต๊ะหมู่บูชา คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง หนี้สิน หญิงแต่งชุดสีเขียว อวัยวะเพศ งาช้าง เล่นน้ำฝน ทันตแพทย์ กรน จาระบี ชลธาร แว่นตาเลนส์สีดำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด นุ่งผ้าสีแดง อุปกรณ์ทำครัว ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ผ้าขี้ริ้ว วิ่ง ฆ้อง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ไกด์ เดินสะดุดหกล้ม ฟังเทศน์ฟังธรรม ปลูก แฟนนอกใจ ผึ้งบินรอบรังของมัน ขุดถ่านหิน นุ่น เดินอยู่ในป่า งานฉลอง กีฬา แม่หม้าย ป่วย คนถูกฉีดยา ปีศาจ ถ้วยชาม การทำผิดพลาด เช็คเด้ง เท้าด้วน ทหารยิงปืนใหญ่ วิดน้ำ กำไลแตกหัก เกือก หงส์ กินเนื้อมะพร้าว ภรรยาออกจากบ้าน เล่นไพ่ ถวายพระด้วยดอกบัว ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทำน้ำหก ถูกหวายรัด ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ล้มเหลว เฒ่าแก่ ปืน เทศน์ กระโปรงเก่า ตกเหว กินเนื้อเป็ด พลักก้อนหิน เวียนเทียน มรกต ซาบซึ้งใจ ธง กรรไกร ขาขาด ฆ่าควาย ถุงเงิน-ถุงทอง ดับกองไฟ ผนังบ้าน ล้มลงไปในหลุมลึก กริช ชกมวย ทรัพย์สมบัติ ถ้ำมืด ที่ฝังศพ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ หมาเลียขา ศาลา ฏีกา สายรุ้ง ปีนรั้ว ผ้าห่ม แตร แขก บัญชี เข้าประตูไม่ได้ ข่าวดี คำนับ รั้ว ตกทุกข์ได้ยาก ได้สวมแว่นตาดำ กงล้อ ชะลอม ปลาเงินปลาทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM