ทำนายฝัน 'จุดไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า จุดไฟ ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุดไฟ'

ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คบคนพาล ถูกโยนลงทะเล ใช้กระเทียมทำอาหาร พายเรือ ตกใจจนสะดุ้ง ดวงแก้ว ฆ่าหมัด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ไก่ออกไข่ เลือกตั้ง บัตรเชิญ อาคันตุกะ ดาวอับแสง ฟ้าแลบ แมงป่อง ขับรถ พระจันทร์เดือนหงาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หาบอุจจาระกลับบ้าน ฝนตั้งเค้า ประโคม ญาณ วาฬ เล่นเกมส์ ภรรยาเอาน้ำมาให้ โกนหนวด ภรรยามีครรภ์ ตะไกร ธงบนบ้าน ผึ้งต่อย หูขาด เป็นไข้ อดอยาก ระดู ฆ่าวัว ให้หวีคนอื่น ฆ่าสุนัขบ้า หนามตำ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ดึงเชือก กัดลิ้นตัวเองขาด ผนัง กินอาหาร งูจงอาง ตาชั่ง โง่ เต่าทอง บูชา จองจำ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกสุนัขเห่า โกนผม นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ บัตรเครดิต นุ่งผ้าขาว ปล้นสะดม ฆ่าใครบางคน ไหล่เจ็บ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด มดรุมเป็นกลุ่มๆ พืชผัก พวงมาลา ถ้วยชาม เปลื้องผ้าตัวเอง ขายตู้ ขายโต๊ะ กอดกะเทย อากาศบริสุทธิ์ มีขาเดียว สุริยคราส นางกวัก หญิงแต่งชุดสีแดง ลม กุลี เงาตัวเองในกระจก ม่านกั้นกำบังสายตา ถูกไล่ออกจากงาน พรวนดิน แบกหาม หย่า นอนในเรือ จูบเด็กเล็ก นั่งรถหรู ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นม ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ พระพิฆเณศ กุมารทอง ดวงตรา มิตรสหาย แต่งตัว สาวไส้ กระแสน้ำ กินเนื้อมนุษย์ คอกหมู นุ่งผ้าสีชมพู น้ำเต้า นั่งบนแคร่หาม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา นอนกับสาวสวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM