ทำนายฝัน 'จุดไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า จุดไฟ ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุดไฟ'

ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาชนะ คนแก่ หญิงแต่งชุดสีดำ ทะเบียนบ้าน บ้านพัง หนาม นักบุญ ปล้นสะดม เก็บองุ่นรับประทาน โครงกระดูกมนุษย์ อรุณ หอก ป่วยลงท้อง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กินโรตี เดินอยู่ในป่า เครือญาติ โซ่ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เซียมซี เพื่อนที่จากไปไกล กระท่อมร้าง เต้นรำ ผ้าพันแผล พระธาตุ ประกาศข่าวการตาย แคร่ กะปิ นอนบนที่นอน ของกำนัล ตกทุกข์ได้ยาก งูจงอางไล่ รถบรรทุกศพ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ขี่ควาย แล้ว ตกควาย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นอนในมุ้ง อาเจียน รังดุม กระดาษเช็ดมือ มรกต จับกัง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นกแสก ปัดกวาดฝุ่น ผลักของหนัก หน้าต่างพัง เหรียญ อยู่ในกระท่อม ค้อน ฮวงซุ้ย พริกไทย แก้ผ้า เดินอยู่กลางทุ่งนา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฤดูร้อน เด็กพิการ เปิดร้านค้าขายสินค้า อยากตาย เห็นผี เสาเรือน อสนีบาต ตัวเองเป็นชู้ กงเต๊ก กบฎ ทาขมิ้น จูบคนที่อายุมากกว่า โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกเฉือนเนื้อ ลม เดินสะดุดหกล้ม แมลงวัน ถ่ายอุจจาระ ฟ้าที่สดใส กระดานดำว่างเปล่า เสาตกน้ำมันในบ้าน ดาวตกจากท้องฟ้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) งูรัด เทวดา คุก ตะราง ฆ่าโค คนถูกฉีดยา นาเกลือ หักธนู ดับกองไฟ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา คนรักนอกใจ พานทอง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เครื่องปั้นดินเผา ครู ทารกดูดนมคุณ มารดา ชักลาก ช้างไล่กวด ชายชรา โน๊ตบุ๊ก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM