ทำนายฝัน 'จุดไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า จุดไฟ ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุดไฟ'

ฝันว่าจุดไฟจนลุกโชน ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับปลาตะเพียน พระโพธิสัตว์ ติดเกาะ เณรหน้าไฟ กะเหรี่ยงคอยาว เรือล่ม มรกต ความดีความชอบ พนัน พูดคุยกับโจร ได้เสื่อใหม่ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ สตรี ลูกเห็บ ยากจน ทะเลสาบ หอยที่มีเนื้อเต็ม ดับเทียนชัย น้ำหอม เกาหัว เฆี่ยน ทรมานคนอื่น มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง น้ำค้าง เถียงกับคน มงคล จับขโมย นอนบนที่นอน จูบคนรัก เก็บเงินได้ นกกาเหว่า ฮอกกี้ ดนตรี เป็ดว่ายน้ำ อรุณ นํ้าวน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปล่อยนก ปอกเปลือกไข่ เรือกำลังจม ฆ่าผีเสื้อ จดหมาย ซ่อง ซาบซึ้งใจ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ข้อเท้าแพลง กลด จิ้งจก รอยเท้าของตัวเอง ภาษา ปากเจ็บ ตัวเองกลายเป็นนก เถ้าแก่ จราจรที่สับสนวุ่นวาย อดตาย จอบหรือเสียม เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ได้ตีกลอง แสง หมา ปีก วัง ภูเขาไฟ เปลื้องผ้าตัวเอง แว่นตาเลนส์ใส ตกใจจนสะดุ้ง หอก มาลัยดอกไม้ ปลิง ขายของ ถั่ว ตัดผมใหม่ ถุงเงิน-ถุงทอง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ สาดน้ำ ดัดผม ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ แม่ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ผ้าฝ้าย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ความร่าเริง ตัวเลข เดินหลงไปในป่าละเมาะ ถลกหนังสัตว์ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เปิดร้านค้าขายสินค้า แผล ดวงดาว ใช้ผ้าโพกศีรษะ ตกกองไฟ ท่องเที่ยวในสวน แกงการู จุดไฟแล้วดับ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ อินสตาแกรม ( instargram ) คอกหมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM