ทำนายฝัน 'จุฬามณี'

ฝันเห็น ฝันว่า จุฬามณี ฝันเห็นพระจุฬามณี หรือ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า (ตามความรู้สึกในฝัน ว่าเป็นพระจุฬามณีทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน) ทำนายว่า จะมีโชคลาภใหญ่หลวงและจะได้รับ ความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'จุฬามณี'

ฝันเห็นพระจุฬามณี หรือ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า (ตามความรู้สึกในฝัน ว่าเป็นพระจุฬามณีทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน) ทำนายว่า จะมีโชคลาภใหญ่หลวงและจะได้รับ ความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนที่ตายไปแล้ว ขัดแย้ง ชกมวย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ อุ้มลูกสุนัข อนุสาวรีย์ สารภี นอนกลับหัว กินเนื้อหมู ค้างคาว ลายนิ้วมือ เมฆลอยนิ่ง กำแพงเมือง สร้อย ขนมเข่ง พูดกับกลุ่มชน ฝนครึ้ม เหาะ คบคนพาล รบชนะ งมของในลำคลอง เดินทางไปทิศตะวันออก การตายของเพื่อน ทันตแพทย์ ป่วย กระต่ายขูดมะพร้าว ถูก แตน-ต่อ ต่อย เข็มเย็บผ้า ฝาด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ โดนแทง กระถาง เมฆสีดำ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ดัดผม ขาขาด นอนในเรือ ผู้ชายตบผู้หญิง สงคราม ล่าสัตว์ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย น้ำล้นเขื่อน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ทวด ขนมจีน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นรก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น หลุมอสรพิษ เสื้อครุย ยอดตึกสูงทรงกลม เปิดร้านค้าขายสินค้า ปลิง ตกทะเล ตาย ไม้ขีดไฟ น้ำหอม ฟันโยก ล้างหน้าตัวเอง ถูกเรียกตัวมาประชุม นกนางแอ่น ตามทวงหนี้ ช่างไม้ นอนอยู่บนแผ่นดิน หวีผม ขี้เกียจ ฤดูหนาว แก่นจันทร์ ฆ่าหมัด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน คนตกน้ำกำลังจะจม เมฆสีแดง เต่า กวนอิม เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด บรรจุของลงหีบ ไม้เท้า กินยา ความลับ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) บุคคล ทำขวัญ กระบอกสูบลม ซองจดหมายสีฟ้า ภรรยามีครรภ์ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ซักผ้า ธารน้ำตก สกปรก พระพิฆเณศ ต้นไม้ยืนต้นตาย เดินทางไปวัด ขายของ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กระถางสามขา ตกช้าง สุริยคราส ปีศาจ คนกำลังจะตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM