ทำนายฝัน 'ฉลองพระบาท'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉลองพระบาท ฝันเห็นฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นความ ฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับโชคใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ ส่งเสริมและให้การสนับสนุน มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฉลองพระบาท'

ฝันเห็นฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นความ ฝันที่ดี ทำนายว่าจะได้รับโชคใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ ส่งเสริมและให้การสนับสนุน มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จดหมาย ผู้หญิงชักมีด มีดหาย นาฬิกาข้อมือ บ้านตัวเอง สายนาฬิกาข้อมือขาด วิ่งออกกำลังกาย เดินสะดุดหกล้ม ถอดเสื้อ ยิ้ม ตกทุกข์ได้ยาก ขันตักน้ำ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ทะเบียนบ้าน ถูกตัดแขน ปลวกขึ้นบ้าน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เดินเล่นในสวนสวย เด็ก หนี้สิน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กาน้ำ โบสถ์ เป่าแตร นักบวช ปลูกพริก ทุ่งโล่ง ตุ้มหู เพื่อนที่จากไปไกล คนรักได้รับบาดเจ็บ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ศพถูกมัดตราสัง ปากเปื่อย ผจญภัย กระทง เล่นน้ำฝน ศิลา กองทัพ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นั่งบนลังไม้ งวงช้างรัดตัว ข่าวดี ไต่เขา ผู้หญิงโพกผ้า ใช้ยาเสพติด เต้าหู้ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ น้ำแข็ง เลือดออกทางช่องคลอด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ขี้ ที่ฝังศพ รถเมล์ บาดเจ็บ แมวดำ ฝนตกหนัก ผู้ถือศีล ชี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ฝนตั้งเค้า ญาณ นอนกับนางงาม ทรมานคนอื่น ชายชรา ทำบุญ ลากรถบรรทุก ถากไม้ แบกหีบ ถูกสวมกุญแจมือ งูกัด งอบ เศร้าโศก อุปกรณ์ทำครัว ฟันโยก ขุด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้า คบคนพาล ขื่อคา พระบรมรูป กระถางสามขา แตกร้าว ปัดกวาดฝุ่น ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ กระจอก กินคอลลาเจน ผลักของหนัก รักเพื่อน พญาอินทรี กระดานดำว่างเปล่า ข่มขืนคนอื่น หูแหว่ง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม มีคนเกลียด ถูกจับ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ถูกกักตัว ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน โต๊ะรับประทานอาหาร ไว้ทุกข์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM