ทำนายฝัน 'ฉากกั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉากกั้น ฝันเห็นฉากกั้น คุณจะมีคนหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ใกล้ชิด หรือ จะถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน โดยคนที่อยู่ใกล้ชิด หรือ เพื่อนฝูง แต่เมื่อประสบเคราะห์แล้วจะมีโชคในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฉากกั้น'

ฝันเห็นฉากกั้น คุณจะมีคนหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ใกล้ชิด หรือ จะถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน โดยคนที่อยู่ใกล้ชิด หรือ เพื่อนฝูง แต่เมื่อประสบเคราะห์แล้วจะมีโชคในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักคนต่างชาติ ม้าสีขาว ถูกประณาม ค่ำคืน เชิงเทียน ปม ขวาน เดินทางในป่ารก เทวาลัย ที่ฝังศพ ตำหนัก งูขดเป็นวงกลม โดนแทง ดื่มยาพิษ บริโภคเนื่อสุกร เครื่องบูชา ขวดแก้ว งูใหญ่ มีด ต้นกัลปพฤกษ์ สัตว์เลี้ยง ป่วย ถล่ม ตัวเองมีชื่อเสียง ดิน กินเนื้อเป็ด เห็นกองไม้กระดาน ผ้าสีขาว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไล่จับผีเสื้อ มะพร้าว กรรมกร ต่อ ล้างเท้า อุ้มลูกสุนัข แหวน ปอ พลอยหลากสีสัน นาข้าวรกร้าง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ยิงธนู ไก่ออกไข่ ขัดแย้ง ได้กลิ่นของบูดเน่า ตกต้นไม้ สถานี บิน (ตกลง) ฝุ่น ขนมปัง ร่างกายตัวเอง สีฟ้า บันไดกว้างๆ กลอง ปลาหมึก กุ้งมังกร ของขวัญ แคร่หาม ชนกระบือ เป็นโจทก์ในศาล การทำผิดพลาด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กัดคน พระสังฆราช คนขี้โม้ ฝ่าเท้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ พายเรือตามลำพัง แสตมป์ แผ่นดิน ฉลาม นอนกับสาวสวย บาทหลวง ท้องฟ้าสีแดง ความผิด มังกร บวงสรวง ปราสาทเก่าแก่ ไพ่ กิ้งก่า วันเกิด นองเลือด บ่อน้ำใหญ่ ดวงจันทร์ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กระดาษเปื้อนหมึก ผ้าห่ม ปลาทองที่ตายแล้ว ทำโรตี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว รองเท้า ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ปอก กินอาหาร ดินสอ ฆาตกร ความดีความชอบ จดหมาย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ผดผื่นคันขึ้นตามตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM