ทำนายฝัน 'ฉิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉิ่ง ฝันว่าได้ตีฉิ่งหรือเห็นฉิ่งมีเสียงดังไพเราะกังวาน ทำนายว่าจะมี โชคดี มีลาภ หรือจะมีบุตรที่ดี เป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล และหากว่า เป็นคนโสด ก็จะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฉิ่ง'

ฝันว่าได้ตีฉิ่งหรือเห็นฉิ่งมีเสียงดังไพเราะกังวาน ทำนายว่าจะมี โชคดี มีลาภ หรือจะมีบุตรที่ดี เป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล และหากว่า เป็นคนโสด ก็จะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรเข้ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ภูเขาไปกำลังระเบิด รูปภาพของเครือญาติ มรกต ถุงเท้า ซื้อไม้กระดาน ต่อ นั่งราชรถ กกกอด มีดตกน้ำ นกกระเรียน ริมฝีปาก เข้าไปในโรงพยาบาล เผาขยะ อีกา พระสังฆราช นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จองจำ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ฝันว่าส่งพัสดุ จุดดอกไม้ไฟ มีความปรารถนา เงาตัวเองในกระจก ไหว้พระราหู สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โคเข้าบ้าน ภาวนา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ซองจดหมายสีขาว แสงสว่าง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว น้ำผึ้ง กอดผู้หญิง งง เดินทางไกล เชือดคอสุกร ตัดเล็บ กระดุมหาย เด็กผู้ชาย จิ้งหรีด ล้างบ้าน อาคันตุกะ ตกน้ำ นั่งนับลูกประคำ ทำนาเกี่ยวข้าว นักสืบ สุริยคราส เปลือย โทรศัพท์มือถือหาย ถือกรรไกร ได้ยินเสียงกระซิบ จมูก ข้อมือหัก จมน้ำ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ค้นหา ฝาหม้อตกลงพื้น ของเน่าเสีย งูจงอางไล่ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เรือล่ม เด็ดพริกออกจากต้นพริก แมวสีขาว กระจาด จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เห็นปีศาจกินคน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง หญิงแต่งชุดสีขาว คนกำลังถ่ายรูป จักรเย็บผ้า สกปรก ยิงธนู ทรมานคนอื่น ซีเมนต์ โจร แสงบนท้องฟ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ผึ้งมากมาย ศีรษะล้าน กินโรตี เสี่ยงเซียมซี ปัดกวาดฝุ่น ถั่วลิสง ปลิง เชือกรัดคอ ความลับ บนบาน จักจั่น ขี่โคอศุภราช เครื่องปั้นดินเผา เกิดสงคราม ยกของหนัก มดเต็มบ้านเมือง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้า นักบวช งานวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น