ทำนายฝัน 'ฉีกกระดาษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉีกกระดาษ ฝันว่าฉีกกระดาษ คุณจะไม่มีโชคในเรื่องความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฉีกกระดาษ'

ฝันว่าฉีกกระดาษ คุณจะไม่มีโชคในเรื่องความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อิฐ ตลับแป้งทาหน้า ปลาทอง ถลกหนังสัตว์ แผ่นดิน อีเมล ( Email ) ตกใจเพราะเห็นผี นกแสก ฉุด คนฆ่าสัตว์ ดักนก องค์กฐิน ปลาฉลาม ช้างเหยียบ ปริญญาบัตร ภาวนา บ้านใหม่ ลูกแก้ว เครื่องแบบตำรวจ งมของในลำคลอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กระโปรงเก่า จันทร์ทรงกลด เจดีย์ กระต่ายน้อย บัตรเชิญ เด็ดพริกออกจากต้นพริก สัตว์เลี้ยง ฌาปนกิจ ตกต้นไม้ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อินสตาแกรม ( instargram ) ผ้าม่าน ดอกบานไม่รู้โรย เทศน์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ถูกด่าทอ ฆ่าเสือ เห็นประตูเมือง ภรรยาเปลือยกาย สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรือกำลังจม งูรัด ยาพิษ เรือนแพ ฤดูฝน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทาส ตู้หนังสือ คู คลอง นั่งบนแคร่หาม หญิงแปลกหน้า ไฝ เพชรพลอย ไฟไหม้ในท้องฟ้า ปลวก อาจารย์ กินก้อนดิน หงอนไก่ นั่งบนเตียง หม้อ ย่างเนื้อ ภรรยาหนี หีบสมบัติ เครื่องร่อน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขมิ้น พระอรหันต์ จุดเทียน ป่าไผ่ ข้อมือหัก ชัยชนะ ฤกษ์ไม่ดี นกกำลังจิกกัน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ภรรยาเสียชีวิต กระเป๋า เกณฑ์ทหาร ปลาหลีฮื้อ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปลิงดูดเลือด งู ยันต์ มีคนขอโทษ บวช กินเกินขนาด กรน สร้าง นาค กินเนื้อหมู ตำรวจ หายใจอึดอัด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ปฏิทิน กระทะ ดื่มยาพิษ แมวออกลูก สงฆ์ แม่หม้าย ป้อมปราการ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น