ทำนายฝัน 'ฉี่รดกำแพง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉี่รดกำแพง ฝันว่าฉี่รดกำแพง การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฉี่รดกำแพง'

ฝันว่าฉี่รดกำแพง การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานพิธีต่างๆ ตีแมลงวันตาย พวงมาลัย รถไฟฟ้า ภรรยาหนี ว่าว เรือโยง เมฆหมอก กรวดทราย ทองคำก้อน กรงนก กินโดนัท ผู้หญิงตบผู้ชาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ชนะ บวช จับปิ้ง แบกผลไม้ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ทวด อาเจียนเป็นหนอง กินลิ้น หม้อข้าว พรม ไถ่ถอน ถุงน้ำร้อน หลงป่า ฉุด ฮิปโปโปเตมัส ปราศจากอํานาจ เดินละเมอ กระดิ่ง ล้มเหลว เดินหลงไปในป่าละเมาะ ฝน ฟ้าร้อง กังวล อสนีบาต ประโคม แผ่นดินแยกออกจากกัน กระดาษทิชชู ปล่อยสัตว์ กองทัพ ทำแท้ง ชงชาถวายเจ้าที่ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ญาติตาย นํ้าพุที่พุ่งสูง คอมพิวเตอร์ กล่าวคำอำลากับใครบางคน กะปิ ฐานพระพุทธรูป เห็นคนเดินละเมอ ขา ปาก ไหว้พระราหู งมของในแม่น้ำ ความมั่งคั่ง ท่าเทียบเรือ ซื้อของโบราณ ป่าเขา หายใจอึดอัด กินกระต่าย น้ำตา ธนบัตร นั่งบนหลังนกกระเรียน ทดน้ำ ถูกปีศาจไล่ ช่างเหล็ก กระดานดำมีข้อความ ตู้หนังสือ เกาทัณฑ์ หญิงชู้ สร้อยข้อมีชำรุด ศิลา ขี่เสือ จิ้งจก ทาขมิ้น ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จุดเทียนชัย เรือน กินถั่วต้ม ถาดอาหาร ปัสสาวะรดที่นอน ฝุ่นเข้าตา แชมพู อาบน้ำในมหาสมุทร แมลงปอ นอนอยู่บนแผ่นดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฤกษ์ไม่ดี กุฏิพระ แลบลิ้น ร่างกายตัวเอง พู่กัน ผ้าม่าน โทษ ปล่อยนก อีกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM