ทำนายฝัน 'ฉี่รดกำแพง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉี่รดกำแพง ฝันว่าฉี่รดกำแพง การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฉี่รดกำแพง'

ฝันว่าฉี่รดกำแพง การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเหลือม ร่มหัก กิ้งกือ รีดนมโค แว่นตาเลนส์สีดำ ทอดทิ้งลูกๆ หลงรักสามีคนอื่น เท้าเจ็บ โฆษณา จลาจล รักกับนักบินหญิง พรวนดิน สามีตาย เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ตู้อาหาร ทำร้าย คำนับ สร้อย คนแต่งชุดสีดำล้วน ลูกประคำ ตะขาบกัด หิมพานต์ (ป่า) เก็บดอกบัว ซุง ผู้หญิงตั้งครรภ์ งาช้าง หีบสมบัติ เสื้อกันฝน เกาทัณฑ์ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ซื้อปลาหมึก วัง ลูกเต๋า เห็นถนนที่ขรุขระ เนกไท ห่วงเหล็ก ลำน้ำ นกคุ่ม ขนมเข่ง ตู้ ครัว อรุณ พระพุทธรูป แกงการู กระโดดจากหน้าต่าง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน แฟนนอกใจ กาน้ำ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ทำให้คนอื่นตื่น ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กระเป๋า ถูกพายุพัดพาไปไกล จูบสัตว์เลี้ยง ปู ไมโครโฟน ขายตู้ ขายโต๊ะ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เจดีย์ พระเจ้า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ขลุ่ย ได้เป็นเจ้าสาว ลา ( สัตว์ ) กรอด้าย เมฆบังแสงอาทิตย์ นอกใจแฟน เบี้ย รากไม้ จิ้งจก แร้ง จรเข้กัด ร่วมงานทอดกฐิน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ รางรถไฟ หญิงทุบตีกัน จีวร ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ โบดำผูกคอตนเอง ขี่เสือ ม้าสีดำ โบสีดำ เที่ยวชมงานรื่นเริง อาเจียนเป็นหนอง ใส่บาตร งานสังสรรค์ เปลี่ยนเสื้อผ้า ผลักประตู ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เดินกะโผลกกะเผลก ยุง แผ่นดินแยกออกจากกัน ถางหญ้า โต๊ะทำงาน กำแพงโบราณ คุก ตะราง น้ำลาย นกอินทรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM