ทำนายฝัน 'ฉ้อโกง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฉ้อโกง ฝันว่าถูกฉ้อโกง ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง เดือดร้อน เป็น ความฝันที่บอกเหตุว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและมีเคราะห์ มีศัตรู ที่คิดจะทำร้ายเรา หรืออาจถูกโกงจากหุ้นส่วน ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงควรงด เว้นการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฉ้อโกง'

ฝันว่าถูกฉ้อโกง ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง เดือดร้อน เป็น ความฝันที่บอกเหตุว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและมีเคราะห์ มีศัตรู ที่คิดจะทำร้ายเรา หรืออาจถูกโกงจากหุ้นส่วน ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงควรงด เว้นการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โอลิมปิก โรงแรม ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บ้านเก่า บันไดเลื่อน บ้า เล่าเรื่องตลก ป่าช้า สวรรค์ เสือตาย ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ย่าง ทะเบียนบ้าน หงส์ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ชะลอม ท้องเดิน เสี้ยนหนาม ต่อสู้กับปีศาจ คอบิด ข่าวลือ ไฟไหม้ผม กินน้ำผึ้ง ล่าสัตว์ สวมเสื้อสีเหลือง ค้างคาว กรง โทรศัพท์ ถ่านไฟ นกอยู่ในรัง ถวายข้าวพระ นำอุจจาระกลับบ้าน นกกระจอก จับปลาช่อน แดด ลูกกระพรวน ทะเลาะ อุ้มลูกสุนัข ปลา ท้องฟ้าสีแดง แขก กินขนม ผัดหน้า มีดตกน้ำ ขี่ควาย จับปิ้ง ขี้เถ้า ช้างเหยียบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ชาวประมง กระทง สุนัข เพชรนิลจินดา ฟักทอง นุ่งชุดแดง ก้ามกุ้ง ฝนตั้งเค้า ปลิงดูดเลือด สร้อยทองคำ ปลิง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ได้ใบสั่งจากตำรวจ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) วิทยุ รังผึ้ง แมลงสาบ คนเมา ตักน้ำ ทำนาไม่ได้ผลดี ม้าเตะ ภาชนะแตกร้าว แทง ถูกตี อินสตาแกรม ( instargram ) ของขวัญ เช็คเด้ง โทษ ลม ไหว้เจ้า ข้าวติดคอ ทะเลาะกับเพื่อน เดินตากแดด สีดำ เส้นด้าย จูบเด็กเล็ก มีหางงอก บูชา พาน เสียสติ หลงรักสามีคนอื่น ซื้อกระโปรง หิ้วกระเป๋า จันทร์ทรงกลด ทำร้าย ปราศจากอํานาจ ฝักดาบ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ศีรษะมีเหา ก่อกองทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM