ทำนายฝัน 'ชกต่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ชกต่อย ฝันว่าตนเองเกิดชกต่อยกับผู้อื่น หรือเห็นคนชกต่อยกัน เป็น ความฝันที่ไม่ดี จะเกิดป่วยกะทันหัน ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ จึงไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชกต่อย'

ฝันว่าตนเองเกิดชกต่อยกับผู้อื่น หรือเห็นคนชกต่อยกัน เป็น ความฝันที่ไม่ดี จะเกิดป่วยกะทันหัน ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ จึงไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมาสุรา ธุลี มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เนื้อหนัง เป็นคนปรุงอาหาร ถูกตัดมือ ไถนา รถศพ กระเป๋า ยากจน โล่ กลัว ธง แมวข่วน ได้ยินสุนัขเห่า กระสุนปืน ถูกผีหลอก สุนัขคาบหม้อ เสือตาย สีดำ ขายของ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กระสือ ตกทุกข์ได้ยาก เขียนหนังสือ ซองจดหมาย ลอยกระทง กรวยจราจร สร้อยทอง ใส่ต่างหู งมหาของ ตัวเองตายไปแล้ว สวน ยุง ซื้อของโบราณ ฆ่าผึ้ง จลาจล จับปลาช่อน ฆ่าเป็ด ขนนกสีดำ คงกระพันชาตรี ภาพยนตร์ รบกวน ออร์แกน พระพุทธรูป ลูกข่าง ช่างเงินทอง เดินละเมอ บังสูรย์ ปลา เดินรอดราวผ้า ป่วย กอดอก เอสเอ็มเอส ( SMS ) สุนัขหอน ได้พูดคุยกับเพื่อน คนป่วยอยู่บนรถ กวาง ระดู มนต์ เณรหางนาค เถ้าแก่ นักประพันธ์ แกะสลักรูปปั้น ตกต้นไม้ กระโดดลงจากต้นไม้ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝังทั้งเป็น เดินทางไปวัด บ่อน้ำพุแห้งขอด ปฏิทิน กระท่อม เล่นฟองสบู่ ชลธาร ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เคารพ คำนับ โลงศพ กุ้งทะเล ใบมีดโกน ร่างกายตัวเอง เกา ปฏิมา อีเมล ( Email ) สวมมงกุฎ แสตมป์ ถูกเรียกตัวมาประชุม ส่องกระจก เครื่องชั่ง ควันไฟ เคี้ยวดิน ไฟไหม้ผม แม่นํ้า ขับรถยนต์ ขี้เถ้าในเตาไฟ เรียก จับนก หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ถั่วงอก กระจอก พริกไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM