ทำนายฝัน 'ชกมวย'

ฝันเห็น ฝันว่า ชกมวย ฝันว่ากำลังชกมวย หรือ เห็นคนชกมวย จะเกิดการเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชกมวย'

ฝันว่ากำลังชกมวย หรือ เห็นคนชกมวย จะเกิดการเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกณฑ์ทหาร ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง หน้า ผจญภัย ปลวกขึ้นบ้าน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หมู รังนก ติดคุก ไว้หนวดยาว หิมพานต์ (ป่า) ดื่มน้ำมะพร้าว แมงมุม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เข่า ไอ เป็นคนปรุงอาหาร นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง แมลง ขลุ่ย นกแร้ง กินขนม เล่นการพนัน จุดไฟ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แขน กุ้งมังกร เดินไปตามท้องถนน ปลูกต้นไม้ ตกทะเล ผ้าเช็ดหน้า รดน้ำ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เครื่องแต่งกาย หินก้อนใหญ่ ผ้าไตรจีวร พูดคุยกับโจร ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ดอกบานไม่รู้โรย ลำธาร คนร้าย เป่าลูกโป่ง ฉิ่งฉาบ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ข้าว จับเงิน สาดน้ำ เดินเร็วๆ ท้องฟ้าสดใส ขนมเข่ง แลบลิ้น ขัง ป่าไผ่ เลือดออกเต็มตัว ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เชือก ตื่นขึ้นมาเอง ตามทวงหนี้ ถูกตี ปีก ภาพ กินกล้วย ห่มผ้า โกนหนวด อยู่ในอาการเร่งรีบ ฮิปโปโปเตมัส ฝน เทศน์ โคเข้าบ้าน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ผ้าม่าน กระดาษข่อย อาเจียนเป็นหนอง ล้างบ้าน ถูกตัดแขน เน็ตไอดอล ศิลปิน กีตาร์ กล้องยาสูบ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เดินกะโผลกกะเผลก สกปรก วาฬ ถูกโกง หนู การทำผิดพลาด จอมปลวกกลางถนน เขียนหนังสือ แทงตัวเอง ศาล ฆ่าผึ้ง หญิงโสเภณี ธุรกิจ ถูกฉุด ลำคานเสียงฉาบ คอกหมู เพื่อนตาย เสวียน ไก่แจ้ ท่อน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM