ทำนายฝัน 'ชงชาถวายเจ้าที่'

ฝันเห็น ฝันว่า ชงชาถวายเจ้าที่ ฝันว่าได้ดื่มน้ำชา ผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดี จะให้ของกำนัลที่มีคุณค่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชงชาถวายเจ้าที่'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำชา ผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดี จะให้ของกำนัลที่มีคุณค่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆาตกร น้ำท่วม หมากรุก กรรมกร โยงเรือ ภรรยาเสียชีวิต หน้าต่างพัง ขี่นางโค เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ไส้ไหลจากท้อง มองนํ้าตกกับคนรัก บวชชี เด็กผู้ชาย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เดินทางไปมหาสมุทร ตักน้ำ ข้าวติดคอ ทำให้คนอื่นตื่น กุ้งแห้ง ผ้าฝ้าย รีดนมโค แบกผลไม้ งานบวช บ้านคนอื่น ขี่ช้าง ไข่ โถส้วม คนเกี่ยวข้าว ผ้าสีขาว เข่า กินผลมะม่วงเปรี้ยว กินปลาหมึก พระนาคปรก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฟันปลอม ถูกจี้ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ซื้อผ้าขาว คนร้องไห้ ได้ยินเสียงระฆัง จดหมาย ลุยไฟ สบู่ ถูกขัง แพรพรรณ พวงมาลัยดอกไม้สด ไก่ฟ้า รักตัวเอง ดาวตกจากท้องฟ้า กินโทสต์ เฒ่าแก่ วงกบ ช้อนทอง ตลับแป้งทาหน้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย มาลี สามเณร ซุกซ่อนของมีค่า เดินกะโผลกกะเผลก ขนตาร่วง ที่นอน แลบลิ้น ปากกา ล่องแพ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสียเงิน กางมุ้ง หมอดูดูลายมือ ดวงแก้ว คนหามวอผ่านหน้า โพธิ์ น้ำมัน พวงมาลา ถีบจักรเย็บผ้า กำลังจะไปตาย สีฟ้า ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ย่าง ตัวเองร่ำรวย ลูกแก้ว กินคอลลาเจน โอ่ง แมลงภู่ เงื่อน งูจงอาง กอไผ่ จอมปลวก ประตู หญิงชรา จรวด ขับรถ ให้มีดแก่คนอื่น นอนกรน บัวหลวง รบกวน ทำน้ำหก พระวิหาร หญิงแต่งชุดสีแดง พระพรหม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM