ทำนายฝัน 'ชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ชนะ ฝันว่ามีชัยชนะแก่ผู้แข่งขัน หรือ ชนะศัตรู คุณจะมีความสำเร็จในการงานทั้งปวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชนะ'

ฝันว่ามีชัยชนะแก่ผู้แข่งขัน หรือ ชนะศัตรู คุณจะมีความสำเร็จในการงานทั้งปวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงนีออน เลือดออกทางช่องคลอด ตกจากที่สูง แกะสลักรูปปั้น กินพริก ทอผ้า เสือกัดตัวเอง ตั้งครรภ์ ต่อสู้กับปีศาจ หญิงเปลือยกาย ตกปลากับญาติ น้ำเต้า ดาวอับแสง กล้วย คลื่นน้ำ ลูกปัด ดักนก ขนมชั้นหลากสี ใช้กระเทียมทำอาหาร เข็มแทง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ซุกซ่อนของมีค่า ตะกร้อ ลำคลอง เมาเหล้า แก้ผ้า ต้นโพธิ์ ทำกับข้าว จับหมู กระรอก ได้ยินเสียงกระดิ่ง ก้ามปู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ลมหายใจมีกลิ่นหอม ผู้หญิงพายเรือ คลอดลูกก่อนกำหนด ฝาเรือน รถไฟฟ้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ดื่มยาพิษ หัวไก่ สาหร่าย ลวดหนาม ขอบฟ้า ภิกษุณี พูดโทรศัพท์มือถือ รักภรรยาตัวเอง พูดสนทนา กินปลาหมึก รดน้ำต้นไม้ ที่ฝังศพ แต่งตัว ทาส ไม้ไผ่ แก้ม เป็นคนปรุงอาหาร ถ้วยรางวัล ขี่หมู กาน้ำ จลาจล เรือน ลอย ถูกตัดศีรษะ ผ้าโพกหัว ดอกซ่อนกลิ่น คนแปลกหน้า นกอยู่ในรัง จิ้งเหลน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ สมอเรือ เกลียดคนอื่น ขนทรายเข้าวัด ถูกลูกปลุกให้ตื่น โบดำผูกเสาบ้าน นาค ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ พูดคุยกับโจร ภาษา มีโชคลาภ มงกุฎ คำสัญญา เทวดา โครงกระดูกสัตว์ บันไดสูง เห็นรองเท้าเก่า ผู้ชายตบผู้หญิง เจ้านาย กินเลี้ยง หนาม สูบบุหรี่ ฆ่าโค ยักษ์ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทำขวัญ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ แป้ง รัศมี เล่นฟุตบอล ซื้อผ้าขาว เสื้อครุย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM