ทำนายฝัน 'ชักลาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชักลาก ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนัก ๆ หรือ ฉุดลากสัตว์ การงานที่ทำอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย อาจมีศัตรูคอยกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชักลาก'

ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนัก ๆ หรือ ฉุดลากสัตว์ การงานที่ทำอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย อาจมีศัตรูคอยกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผ้าพันคอ ม่าน กระดูกแตก ขนมจีน พระอาทิตย์ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) แข่งม้า คนบ้า เณรหางนาค นำเที่ยว ผึ้ง ตกทุกข์ได้ยาก บริโภค ก้างปลาติดคอ เฆี่ยนตีผู้อื่น ฉาบ ไม้กางเขน นาฬิกาข้อมือ กินก้างปลา ทารกดูดนมคุณ ข้าวเปลือก หลงป่า บูชา น้ำผึ้ง ขุดดิน ยกของ กระดาษสี เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เห็นคนอื่นถูกประณาม ของหวาน กระเป๋าเดินทาง ขี่เสือ เหงื่อ ถ้วยรางวัล ตัดหัว ถูกหวายรัด ช่างตัดผม หมอดูดูลายมือ หน้า กินเฉาก๊วย อมตะ แมลงสาบ ป่วย ซื้อขาย จุดไฟ ฝันเห็นนํ้าวน แว่นตาเลนส์สีดำ โคมไฟหรือโคมตะเกียง เสี่ยงเซียมซี งูรัด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เสื้อเปื้อนเลือด ไก่แจ้ กินยา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เต้าฮวย ศาลเจ้า แจวเรือ องคมนตรี บุตร แข่งวิ่ง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถุงมือ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ผักกาด กินอุจจาระ ปลวกขึ้นบ้าน กระแสน้ำ ฮาเร็ม เงินปากผี กินก้อนดิน นุ่งผ้าใหม่ น้ำตา วิ่งหนีผู้ร้าย จับปิ้ง สารภี นกกางเขน เหาะ ปืน นกกระเรียน นํ้าพุขนาดใหญ่ ฮองเฮา (ราชินี) ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ผ้าพันแผล สัมผัสกรวดทราย มีขาเดียว หญิงชรา เพื่อนที่ตายไปแล้ว เกิดความรู้สึกผิด ตกน้ำร้อน กังวล บดเมล็ดกาแฟ บ้านคนอื่น วิ่งจนเหนื่อยหอบ หีบศพ ความดีความชอบ บ่อน้ำพุแห้งขอด กินพริก เครื่องแบบทหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM