ทำนายฝัน 'ชักลาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชักลาก ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนัก ๆ หรือ ฉุดลากสัตว์ การงานที่ทำอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย อาจมีศัตรูคอยกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชักลาก'

ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนัก ๆ หรือ ฉุดลากสัตว์ การงานที่ทำอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย อาจมีศัตรูคอยกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผึ้งมากมาย กินโดนัท เณรหางนาค รับประทานอาหาร โต๊ะ เกิดสงคราม เปื้อน หญิงชู้ ดวงแก้ว หัวนก ฆ่าใครบางคน กินเนื้อมะพร้าว เครื่องลายคราม ต้นไม้เหี่ยวเฉา ความลับ ขนมปัง ถ่านไฟ คนบ้า มังกร บวชชี หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ข้อมือหัก ผมร่วง นุ่งผ้าใหม่ ลายมือ กินเกินขนาด น้ำพุสวยงาม งง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย นำเที่ยว รักภรรยาตัวเอง ไก่แจ้ ถุงเงิน-ถุงทอง หมีกัด ตะกวดขึ้นบ้าน เป็นไข้ กรรมกร ผ้าเช็ดหน้า อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ฝุ่น ซองจดหมายสีฟ้า อาคันตุกะ บนบาน ตัวเองเป็นโจร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หิมะตกในฤดูร้อน ควันไฟ ตัวเองเป็นชู้ ฆ่างู รถบรรทุกศพ เครือญาติ เห็นประตูเมือง ดีใจ บริโภค เป็ดว่ายน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ลับ ประดาน้ำ กล้วยไม้ บ่อน้ำ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กระต่าย ทำนบ แคร่ ตะปู ตะไกร ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ดาบ ห่มผ้า เดินอยู่ในความมืด ตกบ่อลึก เฒ่าแก่ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ อุจจาระ เสื้อกันฝน เดินช้าๆ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน วิ่ง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน โรงพยาบาล กระเป๋า ฉัน ( กิน ) ตะขาบกัด ไก่กกไข่ ตกกองไฟ สวมเสื้อสีเหลือง ตรอมใจ ตัวเลข เทียนชัย กวาง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ภรรยาเปลือยกาย คนในบ้านทุบตีกัน ซาวข้าว สวมเสื้อขาด งานมงคล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM