ทำนายฝัน 'ชักว่าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ชักว่าว การงานที่กำลังเริ่มทำนั้น จะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อน หรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชักว่าว'

การงานที่กำลังเริ่มทำนั้น จะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อน หรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่ฟ้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้หวีคนอื่น ลูกประคำ กินกระต่าย มีฤทธิ์ ตีฆ้อง ไข่ คนกำลังถ่ายรูป เมายา แมงป่อง จูบคนที่อายุมากกว่า โกนขนหน้าแข้ง ขัน ประกาศนียบัตร มีหลายหู ได้ลาภ ขบวนแห่ศพ อาบน้ำ เว็จ นาก โพธิ์ เสียจริต สู้กับเหยี่ยว ประดาน้ำ เขียนหนังสือ กินเฉาก๊วย ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เล่นน้ำฝน บิดามารดา สัตว์เลี้ยงตาย ซื้อขาย คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง วอ ตื่นขึ้นมาเอง บอลลูนตก ถูกหวายรัด ดื่มสุรา ปากเน่า เพื่อน เปลื้องผ้าตัวเอง หน่อไม้ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา หวีงา โทษ บันไดเลื่อน เรือกำลังจม เรือล่ม พี่น้องทุบตีกัน โอลิมปิก โต๊ะเขียนหนังสือ เสาเรือน กินเนื้อมะพร้าว โฉนดที่ดิน ธำมรงค์ จุฬามณี ขโมยอาหาร สัปทน ดักนก ตัดผมใหม่ ครีบปลา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ดื่มน้ำจากแก้ว ตักบาตร ปอก ฝังศพ ผิงไฟ ท่องเที่ยวต่างประเทศ หมาตาย ช้อนทอง นอนกรน มีดเหน็บที่เอว เก็บดอกบัว เขากวาง ไก่กกไข่ พระจันทร์ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ได้ยินเสียงกระซิบ กกไข่ ต้นกก ทำอะไรแปลกๆ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เก็บของมีค่าได้ พัด เปิดเผยความลับกับเพื่อน ปลวก หางไก่ โจรสลัด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ประกายไฟ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน แว่นตาเลนส์ใส กุ้ง ทิวเขา ภูเขาไฟ ได้ฟังเรื่องตลก ลักขโมย พรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM