ทำนายฝัน 'ชักว่าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ชักว่าว การงานที่กำลังเริ่มทำนั้น จะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อน หรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชักว่าว'

การงานที่กำลังเริ่มทำนั้น จะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อน หรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ครุฑ กินรีหรือกินนร โอลิมปิก ทหาร ซอ ฆ่าไก่ ภรรยามีครรภ์ กินเฉาก๊วย เดินทางไปทิศตะวันออก ฟันหลุด กระดาษเช็ดมือ นอนในมุ้ง พวงกุญแจ น้ำพุ นกแสก เสือ กลืนดวงอาทิตย์ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ทำกับข้าว ตกน้ำร้อน ภิกษุ ขี่โคเข้าเมือง ธนูหัก จูบคนรัก หมอก ญาติเสียชีวิต กิ๊บติดผม สวมเสื้อสีขาว ซื้อปลาหมึก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สังข์ เดินช้าๆ จอบหรือเสียม ขี่สัตว์ ประตู เสาเรือน จับหนอน ทอง พรวนดิน กุ้งทะเล หมาเลียขา เจดีย์ เมา ฟ้าผ่า ป่วยลงท้อง ท้องเสีย เป่าแตร เครื่องแต่งกาย ตกหลังม้า ระฆัง ขนมชั้นหลากสี ฆ่าสุนัขบ้า อยู่ในถ้ำกับคนอื่น อาบน้ำในมหาสมุทร ฏีกา อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตกบ่ออุจจาระ ตกลงไปในบ่อ ถอดเสื้อ พังประตู เมือง แบกเสา ยืนบนลังไม้ อดตาย ล่องแพ ผ่าท้อง กงสุล กระจกแตก ถูกฆ่า ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปีศาจ ผลักของหนัก ฝังศพคนที่รู้จัก ภิกษุณี เผาขยะ น้ำค้าง เสือกัดตัวเอง โกรธ ตะกร้าหวาย ถ้ำ มิตรสหาย เสื่อไม้ไผ่ บัวขาว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ไกด์ คนแคระ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ผู้หญิงถือมีด เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น สุรา ฆ่าตัวตาย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ใส่บาตร จันทร์ทรงกลด ตาชั่ง ถอดเครื่องประดับ งาช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM