ทำนายฝัน 'ชัยชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ชัยชนะ ฝันถึงชัยชนะ คุณจะไม่มีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชัยชนะ'

ฝันถึงชัยชนะ คุณจะไม่มีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกอินทร์ หมาตาย การตายของเพื่อน กก ภาพยนตร์ จันทรคราส เกลียดคนต่างชาติ รังนก ความดีความชอบ ถูกทำโทษ ฝาด ชักว่าว ความร่าเริง หญิงแต่งชุดสีแดง ประแจ แส้ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ภิกษุณี จานชาม สะพายย่าม ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กบฎ นกกาเหว่า กกลูก ปล่องไฟ คบไฟ น้อยหน่า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ฝนตกหนัก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง สูบบุหรี่ ด้วง ร้องตะโกน รถเข็นศพ เช็คเด้ง ใยแมงมุม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด แม่ชี เลื่อยไม้กระดาน เซรุ่ม ตัวเองกลายเป็นนก เห็นคนโดนแทง ไฟไหม้ปราสาท พลอยหลากสีสัน จมูกหาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไพ่ ตกบ่อลึก หุ่นโชว์เสื้อ ถาดอาหาร เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ดื่มสุรา ไม้ขีดไฟ อทิตยาทรกิติคุณ ห่านฟ้า คลอดลูกก่อนกำหนด นอนในเรือ ยิงปืน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ตัดผมใหม่ ธงสามเหลี่ยม น้ำแข็ง นำเที่ยว นอนบนกองฟาง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ก่อกองทราย งูกินสัตว์ เด็ก ตกเลือด เดินบนฟ้า นกร้อง ขมิ้น โอลิมปิก เสื้อขนสัตว์ หม้อ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เมฆกลางแดด กินผลมะม่วงเปรี้ยว มัจฉา แผ่นดินแยกออกจากกัน ร่มหัก จักรเย็บผ้า ขี่ม้า ดวงอาทิตย์มืดมัว เหรียญ หูขาด นางฟ้า หนอน ธง กางมุ้ง ดื่มน้ำจากแก้ว ได้รับของมีค่า กระต๊อบ นกแขกเต้า สู้กับเสือ แล้วชนะ เดินบริเวณวัด ตกจากเครื่องบิน พระนาคปรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM