ทำนายฝัน 'ชามมีลายดอกไม้สวยงาม'

ฝันเห็น ฝันว่า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม คุณจะประสบกับความสำเร็จในกิจการค้าขาย คนที่จากไปนานจะกลับมาพร้อมกับของกำนัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ชามมีลายดอกไม้สวยงาม'

คุณจะประสบกับความสำเร็จในกิจการค้าขาย คนที่จากไปนานจะกลับมาพร้อมกับของกำนัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฉลบ ถอนฟัน นํ้าพุที่พุ่งสูง บ่อน้ำพุแห้งขอด สีบรอนซ์ เดินทาง สร้าง ไหล่ สาหร่าย ถูกน้ำร้อนลวก เดินบนฟ้า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กรวดทราย ศีล ทรัพย์สมบัติ กำแพงเมือง เรือ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กินผลไม้ อาบน้ำในทะเล ธุรกิจ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เกาทัณฑ์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ราหู ต่างหู ดื่มน้ำหวาน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ขี่สัตว์ ท่าเรือ บ่อน้ำ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปม สู้กับเหยี่ยว น้ำตก เที่ยวซ่อง มีดหาย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป จับ คนตกน้ำกำลังจะจม จีวร ร้องเพลง ฆ่าใครบางคน งูใหญ่ วัด โต๊ะหมู่บูชา ก้อนหินตก ญาตินํ้าตาตก ขี่วัว รากไม้ บวม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระจอก คนเมา ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กล่องดนตรี ถูกจี้ นํ้าวน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง วิ่งออกกำลังกาย กินเนื้อวัว ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ วิวาท เข็มแทง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จักจั่น ปัดกวาดฝุ่น ผู้ชายผมยาว ขี่หมู ดวงอาทิตย์ทรงกลด แกะเปลือกหอยรับประทาน ตัวเองถูกธรณีสูบ หมากฝรั่ง กระโดดจากหน้าต่าง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ผนัง นกบิน ปลูกพริก ผ้าห่มหนาๆ ยิงนก บอลลูนตก หวีไม้ บนบาน โครงกระดูกสัตว์ ธนูหัก กลัว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ขึ้นต้นไม้ ระย้า ผ้าใบ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ฮวงซุ้ย บุญ จุดไฟ บันไดกว้างๆ นกยูง ตะกร้าพลาสติก ฟังเทศน์ฟังธรรม ร้องไห้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM