ทำนายฝัน 'ชายชรา'

ฝันเห็น ฝันว่า ชายชรา ฝันเห็นชายชรา คุณจะเสียใจเพราะเรื่องใด เรื่องหนึ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชายชรา'

ฝันเห็นชายชรา คุณจะเสียใจเพราะเรื่องใด เรื่องหนึ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อากาศทึบมืดมัว ตบแต่ง นกกา พูดคุยกับโจร งูขดเป็นวงกลม คำนับ เต้านม ฆ่าผีเสื้อ ทูต หนีจากถ้ำ กินเฉาก๊วย เครื่องดนตรี ชายหนุ่ม บวช โทรศัพท์มือถือหาย โรงพยาบาล ทางรถไฟ ใต้ถุน ฆ่านกกระจิบ โพธิ์ เลี้ยงกระต่าย ฟันปลอม ขึ้นศาล นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ตลาด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง กอดภรรยา จับขโมย ธนู ห้อง จอมปลวก บานไม่รู้โรย ดวงจันทร์ ญาติมิตร มีดหาย ผู้คุมนักโทษ ฤกษ์ไม่ดี ผ้าขี้ริ้ว นิล คนรักนอกใจ คางคก กรง เดินไปบนเนินเขา ฉางข้าว ตกบ่ออุจจาระ เดินบนฟ้า บิลเลียด ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ช่างปั้น ช้างไล่กวด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โล่รางวัล ปีศาจ เสียสติ คลอดบุตร มดกัด ดื่มสุรา สวมเสื้อสีดำ ฌาน สัปเหร่อ สายนาฬิกาข้อมือขาด นั่งนับลูกประคำ กระทะ นาฬิกาข้อมือเสีย หยก ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ต้นไม้ยืนต้นตาย บันไดเลื่อน ล้างเท้า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ปลูกต้นไม้ พานทอง เซรุ่ม น้ำเต้า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ก้อนหิน จับก้อนกรวด ก้อนทราย คนแก่ ทอดผ้าป่า มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ใส่บาตร เปลือย ศพ ขนลุก เห็นผี หญิงแต่งชุดสีเขียว ของหวาน ไว้ทุกข์ โคลน นรก เทวาลัย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ตักทรายเข้าบ้าน เจ้าเมือง กัลปพฤกษ์ เดินไปตามท้องถนน กก อสนีบาต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM