ทำนายฝัน 'ชายชู้'

ฝันเห็น ฝันว่า ชายชู้ คุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย เคราะห์กรรมตามทันในช่วงนี้ ให้ทำบุญกรวดน้ำ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ชายชู้'

คุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย เคราะห์กรรมตามทันในช่วงนี้ ให้ทำบุญกรวดน้ำ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลื่อย ดื่มกาแฟ อยู่ในกระท่อม แต่งตัว จักรยาน บวชพระ น้ำมัน หวีไม้ ภาพ น้ำแข็ง เดินเรือ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ดื่มน้ำจากแก้ว ทะเลาะกับภรรยา สิงโต เดินทางในป่ารก ผู้ชายมีผมน้อย นอนบนกองฟาง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ น้ำพุที่พุ่งสูง ภูเขา บังสูรย์ ปัสสาวะรดกำาแพง เปลี่ยนเสื้อผ้า กินข้าว มดกัด ห่าน แผล ปราศจากอํานาจ เลี้ยง ปล่องไฟ ขี่ควาย ใช้กระเทียมทำอาหาร งาช้างวางคู่กัน เสือ ปอก เพชรพลอย เทศน์ ถาด จมูกหาย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน งา เซิ้ง ตัวเองมีปีก รังผึ้ง เกิดสงคราม เขียด เศรษฐี ข้าวเปลือก หมี อดทน กระดานดำมีข้อความ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ช่างไม้ ผ้าแพร ตัวเองเป็นกรรมกร ตกปลากับญาติ ออร์แกน ไม้ไผ่ หวีงา พวงมาลัยดอกไม้สด ผนังบ้าน ทะเล ร้านค้า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กุ้งแห้ง โดด ก้ามกุ้ง อีเมล ( Email ) นุ่งผ้าขาว หม้อ จักรเย็บผ้า ตัวเองเป็นชู้ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ดิน เสี่ยงเซียมซี ซักผ้าขี้ริ้ว ขมิ้น แผ่นดินแยกออกจากกัน ภิกษุ ตกบ่ออุจจาระ หญิง กิ๊บติดผม ข้าวสาร ล้มเหลว ตกกล้า เงี่ยง เรือล่ม ถูกกักตัว กินเต้าหู้ โครงกระดูก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เส้นด้าย แช่ง เพศสัมพันธ์ กินกล้วย เป็ดไก่ หนามตำ ปอกเปลือกผลไม้ ยกยอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น