ทำนายฝัน 'ชายหนุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ชายหนุ่ม หากเด็กสาวฝันถึงชายหนุ่ม ให้ระวังจะถูกซุบซิบนินทา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชายหนุ่ม'

หากเด็กสาวฝันถึงชายหนุ่ม ให้ระวังจะถูกซุบซิบนินทา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกาทัณฑ์ ฐานพระพุทธรูป เปียก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งครรภ์ สะพายย่าม ไม้กางเขน ไวโอลิน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สีฟ้า สังข์ ถูกกลั่นแกล้ง ควาย นั่งบนแคร่หาม กะโหลก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ฝนตกปอยๆ ฉากกั้น ตุ๊กตา นกแขกเต้า ซองจดหมายสีแดง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ รากไม้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย รถยนต์ ราหู กล้องถ่ายรูป หีบสมบัติ ไฟฟ้า ผ้าขาว ภูเขาไปกำลังระเบิด กัดคน ฟันล่างหัก เป็นคนผอมบาง เดินตากแดด เมาเหล้า เดินบนฟ้า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน หม้อ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ลิง เดินทาง องค์พระ บดเมล็ดกาแฟ เฒ่าแก่ สุกรตายเอง ตกเขา ชกมวย ให้หวีคนอื่น เล่น pubg ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ดอกซ่อนกลิ่น งานบวชเณร เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ โค่นต้นไม้แก่ ประกาศข่าวดี ผู้ชายผมยาว กินโทสต์ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ พระนาคปรก ทองคำก้อน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ แมวออกลูก แก้บน กระเป๋าเงิน สูบ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ช่างเหล็ก ผู้ชายมีผมน้อย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ดื่มกาแฟ นํ้าพุที่พุ่งสูง กินน้ำผึ้ง หมากฝรั่ง เก็บเกี่ยวข้าวในนา อาบน้ำฝน ครุฑ ภรรยาตาย เลือดออกทางทวาร รักชาติ บุพการี ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ถูกโจรชิงทรัพย์ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กระรอก พลอยหลากสีสัน ทัพพี เจอเงิน โครงกระดูกมนุษย์ หุงข้าว เงิน เล่นฟุตบอล เนื้อหนัง นายกรัฐมนตรี จับกัง กระโปรง ฆ่าใครบางคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM