ทำนายฝัน 'ชายหนุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ชายหนุ่ม หากเด็กสาวฝันถึงชายหนุ่ม ให้ระวังจะถูกซุบซิบนินทา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชายหนุ่ม'

หากเด็กสาวฝันถึงชายหนุ่ม ให้ระวังจะถูกซุบซิบนินทา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดักนก เพชรรัตนราชสุดา ตัวเองเป็นโจร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว แก้บน อินทรี ไข่ไก่ เดินทางในป่ารก อิฐ ดอกบานไม่รู้โรย ซุบซิบนินทา กอดภรรยา หวีเสนียด ได้ยินเสียงกระซิบ แดด เมฆลอยนิ่ง ซื้อกระโปรง เดินอยู่กลางทุ่งนา กองไฟ เครื่องบิน มาลัยดอกไม้ กินน้ำผึ้ง ฟักทอง ช่วย วิ่ง ตกเหว ฟ้าที่สดใส บวงสรวง ปากเปื่อย ใยแมงมุม ให้หวีคนอื่น คนแฝดตัวติดกัน ได้เสื่อใหม่ ธรณีสูบ ปากเหม็น เจ็บปวดตามร่างกาย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม แร้ง พระวิหาร ยา ตะกร้อ พี่น้องทุบตีกัน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ส้วม ฟูก โดด ปลูกต้นไม้ คอมพิวเตอร์ ปะชุน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ปีก บ่อน้ำใหญ่ เครื่องครัว ชงชาถวายเจ้าที่ ถีบจักรเย็บผ้า งง มะลิ สาวไส้ ยิงกา ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กรวดทราย กล้องยาสูบ มองนํ้าตกกับคนรัก ตรอมใจ ธำมรงค์ ภาชนะ จมน้ำ คนรับใช้ ชะนี เตียง ยางรถ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ความมืด กระจกแตก ไว้หนวดยาว ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า อุจจาระ ลูกๆ ทำความผิด น้ำแข็ง จำนอง เมือง เดินทางก่อนกำหนด เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ดวงจันทร์ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หูเจ็บ พูดสนทนา แบกหีบ ขนตา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ห่มผ้า กระเป๋าเดินทาง ชู้รัก ปล่อยสัตว์ ทำให้คนอื่นตื่น โทษ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ฆ่าเต่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM