ทำนายฝัน 'ชาวประมง'

ฝันเห็น ฝันว่า ชาวประมง ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชาวประมง'

ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนตาย โลกแตก ถ่ายรูป กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน สังกะสี รอยเท้าของตัวเอง สุรา เล่น pubg สัมผัสกรวดทราย ปีศาจที่มีเขาและหาง เกา กินดิน ชี ผ้าห่มหนาๆ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ดาวอับแสง อาคันตุกะ ทัพพี ยา ไหล่เจ็บ แสงบนท้องฟ้า ตู้ไปรษณีย์ ชะนี ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกฉุด เวที ได้ยินเสียงกระดิ่ง พวงมาลัยดอกไม้สด นาฬิกาข้อมือ หีบสมบัติ ปลูก ปลอกหมอน ภาวนา ครก ผลักประตู เพื่อนที่ตายไปแล้ว ล้างเท้าตัวเอง กระต่ายน้อย ช้อนเงิน ตะไคร้ ดม น้ำแข็ง ทะเลสาบ เหยียบอุจจาระ ขื่อคา มโหรี รักเพื่อน กินลูกอม ท่องเที่ยวต่างประเทศ เลือดออกทางช่องคลอด ฝุ่นฟุ้งกระจาย เข้าไปในโรงพยาบาล จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง บวงสรวง ปม ไหว้พระราหู ฉี่รดที่นอน ฟันโยก นั่งรถหรู มะนาว ทำให้คนอื่นตื่น หุ่น จุดเทียน ย่าง นกแก้ว หนอน ทอง กวาด ตู้หนังสือ ทำกับข้าว แหวนหาย ซี่โครงหัก ประทัด ทาสี ห้อง นกบิน ขนตา ขี่โคเข้าเมือง สายสร้อย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ชักลาก ได้ยินเสียงปี่พาทย์ นักประพันธ์ นางเงือก ตักน้ำ ร้องไห้ ถัง แม่ชี ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน จรวดไฟ อุ้มเด็กทารก ผีตายโหง มหาสมุทร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เจดีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM