ทำนายฝัน 'ชาวประมง'

ฝันเห็น ฝันว่า ชาวประมง ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชาวประมง'

ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หีบปิดอยู่ ทะเลสาบ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ธงบนเรือ ติดเกาะ แกะ นกนางแอ่น ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ กลอง นอนกลางวัน กุ้ง มีคนเกลียด ตนเองทำความผิด เต้นรำ สังกะสี แสตมป์ นักบิน กาน้ำ ถูกหนูกัด อาเจียน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ชักลาก กระท่อมริมทะเล เดินทางไปวัด โกนหนวด นอนโรงพยาบาล ประกาศข่าวการตาย ระดู จานชาม กะเหรี่ยงคอยาว กินดิน รถยนต์ ตัวเองมีปีก เครื่องชั่ง ยืนบนลังไม้ กะโหลก บ่อน้ำใหญ่ อาบน้ำในมหาสมุทร สารภี งมปู ขนสัตว์ โสมสวลี เจ็บปวด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ล้างภาชนะเครื่องใช้ พระจันทร์เดือนหงาย แมลงสาบ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตกบ่ออุจจาระ ดับเทียนชัย หลุม มวย ท้องฟ้าสีแดง เดินขึ้นที่สูง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ โทรศัพท์มือถือหาย ทำให้คนอื่นตื่น เปียก ห่มผ้า กรวดทราย พระพุทธเจ้า ปัดกวาดฝุ่น ตรอมใจ ดาว อมตะ ป่า พระราชินี จรเข้ กระเทย เปลี่ยนเสื้อผ้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตู้ไปรษณีย์ ขวาน ลายแทง รูปภาพของเครือญาติ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กระดุมหาย กินผัก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นุ่งชุดแดง แขนหัก ผ้าม่าน พายเรือ เงื่อน เป็นใบ้ กงจักร ไถนา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สวรรค์ ขนทรายเข้าวัด หมากรุก มีเขาบนหัว ทุเรียน บนบาน กินเป็ด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชา แตกร้าว ศัตรู ก้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM