ทำนายฝัน 'ชาวประมง'

ฝันเห็น ฝันว่า ชาวประมง ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชาวประมง'

ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต้เถียง ม่าน ได้ยินเสียงกลอง ฝาเรือน ขวดน้ำ คัมภีร์ ไข่ไก่ ขอบคุณ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง สะอึก เครื่องจักรไม่ทำงาน ตัวเองเป็นโจร ทำนาได้ผลผลิตดี เดินบริเวณวัด นกต่อสู้กัน เกวียน จับสายสิญจน์ บ้า หมอก ฆ่านกกระจิบ นกกางเขน กินเลือด งา ได้รับของมีค่า ไผ่ บุตร ลิ้นแข็ง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จับหมู รั้ว เต้าฮวย มีคนสวมแหวนให้ สัตว์เลี้ยง ผลักประตู การตายของเพื่อน ยุง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดสมอ อู่เรือ นกยูงรำแพน มองนํ้าตกตามลำพัง เสวียน เหรียญ นุ่งผ้าสีชมพู ฝุ่น สุนัขเข้ามาเลีย มัคคุเทศก์ เผาขยะ กินข้าว เดินทางไปทิศตะวันออก วิชา เครือญาติ ตะกร้าหวาย รังไก่ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ตกน้ำ มิตรสหาย ญาติทำความผิด แฮนด์บอล ฉลองพระบาท ช้างเหยียบ ฝันว่าส่งพัสดุ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ คำนับ แทะกระดูก ซื้อผ้าขาว สนามกีฬา แขนหัก กิ่งก่าวิ่งไปมา ใบลาน นำอุจจาระกลับบ้าน สีแดงชาด หัวเราะ กางเขน (นก) เงื่อน ฐานพระพุทธรูป ถูกตัดศีรษะ อยู่ในอาการเร่งรีบ ปัสสาวะรดที่นอน ฝ่าเท้า อีกา ซองจดหมายสีฟ้า นกนางนวลโผบิน ตีผึ้ง ยิงกา แม่นํ้า ท่อนซุง เดินสะดุดหกล้ม ร่วมงานทอดกฐิน ขา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ แตร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กอดอก พระอาทิตย์ นิล ฤกษ์ดี ซื้อปลาหมึก ขอบฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM