ทำนายฝัน 'ชาวประมง'

ฝันเห็น ฝันว่า ชาวประมง ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชาวประมง'

ฝันเห็นชาวประมงตกปลา คุณจะได้กำไร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ยาเสพติด นม ปลวก จาน งูจงอางไล่ งานแต่งงาน บาดเจ็บ คู คลอง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ถูกประณาม ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ จูบสัตว์เลี้ยง มีดเหน็บที่เอว โต๊ะทำงาน ครัว ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เดินขึ้นที่สูง เณรหน้าไฟ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ครุฑ บาทหลวง เห็นประตูปิด กระจอก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ทำโรตี คนตาย รถไฟฟ้า ส่องกระจก ภาวนา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เป็นไข้ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้อย งานศพ ธารน้ำตก นักประพันธ์ ขื่อคา เฮลิคอปเตอร์ ทิวเขา เปลื้องผ้าตัวเอง กกลูก ภรรยาหนี กุมารทอง กระบอกไม้ไผ่ หมอก อาบน้ำ ตักบาตร ขุดดิน อีกา เครื่องชั่ง แล่นเรือผ่านเกาะ นกแร้ง ตีคนอื่นด้วยเชือก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ บ้านใหม่ กระเป๋าเดินทาง กรรมกร เข็มเย็บผ้า ภรรยาออกจากบ้าน พูดคุยกับโจร เป่าขลุ่ย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ทอดทิ้งครอบครัว มดเต็มบ้านเมือง เดินลุยกองไฟ ถ้ำมืด รูปภาพของเครือญาติ ครกสาก ถูกต่อต่อย กินเลือด ได้เป็นเจ้าสาว ฆ่าวัว ถล่ม มะนาว พวงกุญแจ จับหมู ท่อน้ำ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แทะกระดูก สงคราม ฆ่าผึ้ง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ตุ๊กตา จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด มัคคุเทศก์ อาจารย์ แมลงวัน ถั่วลิสง ถูกมัดมือมัดเท้า เห็นตัวเองในกระจก ลำคานเสียงฉาบ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ยกของ เครื่องบิน เป็ดไก่ ตะขาบกัด เสื้อผ้า กรวยใบตองใส่ดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM