ทำนายฝัน 'ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง'

ฝันเห็น ฝันว่า ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ฝันว่าชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง คุณจะมีความสุขมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง'

ฝันว่าชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง คุณจะมีความสุขมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าแพร กล้วยแขก กะละมัง ขี่เสือ จับกุ้ง บ่อน้ำพุแห้งขอด กินเฉาก๊วย ถูกฉ้อโกง นกยูง บุญ อีกา ม่านกั้นกำบังสายตา ทะเลที่เงียบสงบ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ดราฟต์ ดูซีรี่ย์ ถวาย รูปภาพของเครือญาติ ความรังเกียจ ขุดดิน คนรักนอกใจ นุ่งผ้าใหม่ กรวยจราจร สวมเสื้อสีดำ เมือง ชายหนุ่ม คนร้าย นักแสดง เน็ตไอดอล กระดาษข่อย กุญแจหาย คนถูกฉีดยา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิงโต ดวงดาว นักร้อง เดินสะดุดหกล้ม วิ่งจนเหนื่อยหอบ คนแก่ นอนบนที่นอน เมา เดินลุยกองไฟ เปิดผนึกซองจดหมาย จูบคนรัก กรงนก เหาะ แข็งแรง เนกไท ปาก ตกลงมาจากอากาศ ทุ่งนา ทำร้าย ทันตแพทย์ ปีศาจ กรง หนี้สิน กินเป็ด นกเกาะหลังงู ฝาหม้อ ชายชู้ เดินบริเวณวัด ญาติมิตร ธนูหัก พ่อหม้าย หม้อข้าว เครื่องแต่งกาย ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน แผ่นดิน ขนมชั้น ศพถูกมัดตราสัง ปะชุน มหาสมุทรมีพายุ รีดนมโค เทศน์ แหวนแต่งงาน ความรัก เห็นประตูเมือง ทอผ้า ขนกา เด็กผู้ชายสู้กัน ของที่ระลึก ดาวตกที่หลังคาบ้าน ขี่คอคน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ แผนผัง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ข่วน ชัยชนะ จุฬามณี ปีนป่ายภูเขา ข่าวลือ รังดุม ก้างปลาติดคอ ซ้อมรบ พระราชวัง จิ้งเหลน ยาพิษ เดินขึ้นภูเขา ทาสี กรงสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM