ทำนายฝัน 'ชู้รัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชู้รัก ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชู้รัก'

ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปิดผนึกซองจดหมาย นกกา หว่านข้าวในนา ทหารยิงปืนใหญ่ คนร้าย ขนกา ดื่มยาพิษ หนู เจ้าสาว ฆ่าศัตรู ปล่อยสัตว์ สวมเสื้อสีเหลือง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ถูกฉุด ตกบ่อลึก ผลักของหนัก ธงบนบ้าน ผลไม้ ถอนผมหงอก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ธงบนเรือ ฟ้าแลบ แม่ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง สามีนํ้าตาตก มดกัด มองดูเหว ถูกโกง ลิง กวางดำ สกปรก ปลอบโยน จับกุ้ง เล่นการพนัน คอมพิวเตอร์ แกงการู ผมร่วง เขี้ยวสัตว์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ผ้าสีขาว เห็นประตูเมือง ม้าสีดำ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น งาช้างวางคู่กัน เมฆสีเลือด น้ำพุสวยงาม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี จำเลย กระบี่ ถัง ลำคานเสียงฉาบ ทิชชู บวชภิกสุนี ฝนตกระหว่างเดินทาง แม่นํ้า เก็บกวาดบ้าน ภรรยาเสียชีวิต จอบหรือเสียม ตีคนอื่นด้วยเชือก ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กระดานดำว่างเปล่า บ่อน้ำใหญ่ ฝน เต้าฮวย ถ่ายอุจจาระ วันเกิด พัด ถลกหนังสัตว์ หญิงทุบตีกัน ไต่ลวด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ดื่ม เงิน นั่งรถ ผ้าห่ม กินเลี้ยง สวมมงกุฎ ฟัก เซิ้ง ค้าขายต่างเมือง ตะกร้าพลาสติก แก้ผ้า ก้างปลาติดคอ ถูกทรมาน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ต่อสู้กับปีศาจ บดเมล็ดกาแฟ ฝ่าเท้า กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ตบแต่ง ธนูหลายดอก เป็นคนผอมบาง เม่น สาหร่าย ไหว้พระ อยู่ในอาการผิดหวัง สายสร้อย ไซเรน เจ็บป่วย ขี่ช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM