ทำนายฝัน 'ชู้รัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชู้รัก ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชู้รัก'

ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้อเท้าเจ็บ วิ่งออกกำลังกาย ผลักของหนัก น้ำเหลือง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กินเกินขนาด เก็บองุ่นรับประทาน รังดุม หม้อ เคี้ยวดิน ได้กลิ่นของบูดเน่า ฮูก (นกฮูก) เห็นรองเท้าเก่า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ถูกต่อต่อย เหี้ย ไมโครโฟน ปัสสาวะ ประกาศข่าวดี มาลัยดอกไม้ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) คลอดลูกก่อนกำหนด ตกลงไปในบ่อ กำแพงเมืองจีน นกแร้ง เต่าทอง ปลอบโยน แมลงปอ ปรบมือ ปลิงหลายตัว อินสตาแกรม ( instargram ) เครื่องแบบทหาร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ธงชัย หุงข้าว กีฬา คนถูกฉีดยา รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พูดคุยกับเจ้านาย นั่งบนเตียง ตาข่าย ฝักดาบ จองจำ จมูกหาย เล่นเกมส์ ซองจดหมายสีขาว หญิงแต่งชุดสีขาว สูบบุหรี่ นั่งบนหลังนกกระเรียน แสตมป์ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นอนกับสาวสวย โดด ทะเล ลาวาภูเขาไฟ กุมารทอง ภรรยาทิ้ง สมอเรือ ดูละคร กินเลี้ยง เล่นตะกร้อ ไฮโล ถีบจักรเย็บผ้า น้ำพริก แร้ง เจ็บปวดตามร่างกาย คุก ตะราง นายกรัฐมนตรี ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แก้วแตก ที่พึ่ง โทรศัพท์มือถือหาย นาฬิกา มู่ลี่ เด็กผู้ชายสู้กัน พระราชวัง ตะปู ฆ่าโค บดเมล็ดกาแฟ ทะเบียนบ้าน กินองุ่น เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ถ้ำ งมปู จับกัง จับเงิน ชี ผู้หญิงหัวล้าน ท้องฟ้าสีแดง หม้าย ตกงาน ปราสาทเก่าแก่ แมงมุม ต้นไม้ มาลี กินกระต่าย ขี่นางโค จับกุ้ง ผีตายโหง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM