ทำนายฝัน 'ชู้รัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชู้รัก ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชู้รัก'

ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ป่า ซื้อขาย ยื้อแย่ง ประตูกำลังถูกไฟไหม ภิกษุณี ได้ใบสั่งจากตำรวจ สวมมงกุฎ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เห็นคนอื่นถูกประณาม ปลาหลีฮื้อ ตกบ่ออุจจาระ ตะไกร กางเกง ถูกมัดด้วยเชือก ฟ้าที่สดใส หมอก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ คราด ภรรยาตาย นั่งราชรถ เปิดผนึกซองจดหมาย หัวนก ถั่วงอก แมวสีขาว น้ำเต้า นั่งใต้ต้นไทร ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ปล่อยนก ไฮไฟว์ ( hi5 ) หมาก คนกำลังจะตาย ดวงอาทิตย์ดับ จองจำ ล้างบ้าน นกแร้ง ร่องน้ำ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เปรต เครื่องบิน ยกยอ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ลอย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขมิ้น ผู้หญิงโพกผ้า นุ่งผ้าขาว ให้ความกรุณา ฌาน ซองจดหมาย คนถูกฉีดยา สังข์ โครงกระดูก โต๊ะรับประทานอาหาร โพธิ์ แก้ผ้า กินยา ครีบปลา จิ้งหรีด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นุ่งโจงกระเบน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ยักษ์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เผาศพ อิฐ ขนมชั้น พระปรางค์ เขี้ยวสัตว์ บาดเจ็บ กงสุล พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง มาลัย ไว้ทุกข์ ตะกวดขึ้นบ้าน ทำกับข้าว เลือดไหล ทั่ง พระ สระผม หญิงแต่งชุดสีดำ เหยียบขี้ ถ่านไฟ ประกันตัว ธนบัตร หุงข้าว หอก โยคี โค่นต้นไม้แก่ สีแดงชาด ปากเจ็บ เสี้ยนหนาม ค่ำคืน ร่มกางอยู่ คนฆ่าสัตว์ กินปลาหมึก คนรับใช้ เดินอยู่กลางทุ่งนา น้ำท่วม ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กระโดดจากหน้าต่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM