ทำนายฝัน 'ชู้รัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ชู้รัก ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ชู้รัก'

ฝันเห็นชู้รัก คุณจะมีความมั่นคง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เฮลิคอปเตอร์ อ่างน้ำ ผึ้งต่อย ปราสาทเล็กๆ ภาชนะ งูเหลือม คำสัญญา ซื้อกระดุม ขนมปังกรอบ สถานีขนส่ง ของหาย แบกผลไม้ ทาเล็บ สุรา ไฟ ขายของ นอนบนที่นอน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า วิชา ดาว แข่งวิ่ง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว บาทหลวง หมาเลียขา ขี่วัว เล่นการพนัน ทอผ้า แก้วแตก หินก้อนใหญ่ เรือน คุก ตะราง กางเขน (นก) บาดแผล นอนบนกองฟาง จับปลาตะเพียน ทำนาย สบู่ อีกา พายเรือกับคนอื่น ขโมยทรัพย์สมบัติ ถ้วยรางวัล ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ภาชนะแตกร้าว เรือล่ม ฆ่าวัว ถ่านไฟ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง หมากฝรั่ง เห็นคนเดินละเมอ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา บ้านร้าง ถ้ำ หมีกัด ซื้อไม้กระดาน ผึ้งมากมาย สะพายย่าม ตกลงไปในบ่อ เดินทางไปทิศตะวันออก ตกหน้าผา ทะเลาะกับเพื่อน ปลา ขนตา นั่งบนแคร่หาม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ศีรษะ กอดรัด ฆาตกร เครื่องดนตรี ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ดับกองไฟ กังหัน ถวายพระด้วยดอกบัว ภาวนา บ่อน้ำ ทะเลที่เงียบสงบ ตกกองไฟ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หลุมอสรพิษ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ภรรยาหนี หูแหว่ง รดน้ำ นกอยู่ในรัง ตกหลังม้า ป่วยลงท้อง เป็นแม่ยาย ถูกคู่รักกักตัว นกแสก ซื้อปลาหมึก พ่อหม้าย คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ท้องเดิน พริกไทย ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ลากฉุด ถูกปีศาจไล่ งานโกนจุก เลือกผัก กล้วยไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM