ทำนายฝัน 'ช่วย'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่วย ฝันว่าได้ไปช่วยกิจการของคนอื่น หรือ มีคนอื่นมาช่วยกิจการทุกอย่างของคุณ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกล เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อหนุน ทั้งเขาช่วยคุณ และ คุณก็ช่วยเขา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่วย'

ฝันว่าได้ไปช่วยกิจการของคนอื่น หรือ มีคนอื่นมาช่วยกิจการทุกอย่างของคุณ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกล เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อหนุน ทั้งเขาช่วยคุณ และ คุณก็ช่วยเขา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทับทิม ปราสาทเก่าแก่ นกกางเขน ตกปลา แว่นตาเลนส์สีดำ โทรศัพท์มือถือหาย งอบ กินพระจันทร์ เสาเรือน กระดาษทิชชู ผิงไฟ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กินข้าวบนใบบัว เผาศพ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า หีบศพ ทูตชาวต่างชาติ พรวน เมฆลอยนิ่ง ถูกตะปูตำเท้า น้ำฝน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ฝาหม้อ ขี่โคอศุภราช ช้องผม แขน ผ้าขี้ริ้ว ทอดแห สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปลหามคนเจ็บ งูกัด คดีฟ้องร้องกัน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค หญิงแต่งชุดสีดำ ตัวเองบ้า ถือกรรไกร ว่ายน้ำในมหาสมุทร ดราฟต์ จอมปลวกกลางถนน ทารกดูดนมคุณ เดินถอยหลัง ต่อ อาวุธ กินโดนัท หมีทำร้าย ครู ดำน้ำ ฉิ่งฉาบ กล้วย รดน้ำ ค้อน คำสัญญา ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ว่าว เดินช้าๆ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ โบว์ดำผูกเสาบ้าน บัวสีขาว ญาติ ลังไม้ ตะโพน ก้น หญิงทุบตีกัน นาฬิกาข้อมือเสีย บ้านมีช่องโหว่ พนัน ข้าวสาร วอ หญิงชรา ร่มกางอยู่ ได้เสื่อใหม่ เป็ดว่ายน้ำ ได้ลาภ กีตาร์ ใส่บาตร ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เพชรพลอย ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปอ มีโชคลาภ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ทำนาได้ผลผลิตดี นกกระเรียน ผู้หญิงชักมีด ตัดผมสั้น หมา ทำน้ำหก ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ดินสอ ธนาคาร ตกบ่อมีหนอน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ไฟฟ้า องค์พระ เสือกัดตัวเอง เทศน์ เถาวัลย์ โบดำผูกคอตนเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM