ทำนายฝัน 'ช่วยคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่วยคน ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่วยคน'

ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชายชู้ ก้ามปู เดินทางไปวัด กุฏิพระ หน้าต่าง ความผิด ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มีคนนำเงินมาให้ เดินทางไปมหาสมุทร งานศพ ล่องแพ เห็นคนเดินละเมอ แตกร้าว ขาด้วน ตะไคร้ ครัว ประหารคนรัก เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ช่างแกะสลัก ถูกจี้ ปลา ราวตากผ้า ญาติตาย ตัวเองเป็นชู้ เด็กเกิดใหม่ เก็บเงินได้ ตะเพียน บาทหลวง ไก่ชน กระจาด จองจำ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ถูกหนูกัด ขี้เถ้าในเตาไฟ สะพายย่าม ปืนใหญ่ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ คอกหมู เหยียบขี้ ลำน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ไข่เป็ด รุ้งกินน้ำ แม่ โกศ เก็บผลมะม่วง มนต์ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นาข้าวรกร้าง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เดินอยู่ในความมืด ซองจดหมายสีฟ้า แพทย์ ชลธาร อยู่ในถ้ำ ย่าง ผึ้ง เนื้อหนัง กระจก สวดมนต์ ความร่าเริง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ อุปกรณ์ทำครัว หย่า ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ญาณ สวะ ได้ยินเสียงกบ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฐานพระพุทธรูป โขลงช้าง สายสะพาย วอ น้ำตา ใยแมงมุม แฉลบ โง่ แหวนหาย ภาวนา ตกใจจนสะดุ้ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของโบราณ ผ้าใบ เชี่ยนหมาก เทวดา นอนเล่นกลางดิน ชฎา น้ำตก ระดู เงี่ยง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด รักภรรยาตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครุฑ น้ำฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM