ทำนายฝัน 'ช่วยคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่วยคน ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่วยคน'

ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ้มหูหาย สงฆ์ เสื่อขาด ทำแว่นตาแตก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัว ตัดหัว เมายา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ข้อเท้าแพลง ขนมปัง งานสังสรรค์ หัวล้าน ถูกแทง ทำนาได้ผลผลิตดี บิน (ตกลง) จำนอง กำแพงเมือง ถูกกลั่นแกล้ง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตกใจ ถูกสุนัขเห่า อรุณ โกนผม กองกระดูก ทับทิม สุกรตายเอง ตะกร้าหวาย นกกระเรียน ไฮไฟว์ ( hi5 ) นางฟ้า นักร้อง แชมพู กุ้งแห้ง ผนังบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เล่นน้ำฝน กอดผู้ชาย เครา ศีรษะมีเหา กระต่ายขูดมะพร้าว ได้พูดคุยกับเพื่อน กิ้งกือ ปล่อยนก มัจฉา ขนมปังกรอบ กินไก่ บัวสีขาว กอดภรรยา ก้อนหินตก ตกบ่อลึก บ้านใหม่ เด็ก ทารก เหรียญ ได้กลิ่นของบูดเน่า คู คลอง ปีศาจหลายตน บุพการี ฝน ธนาคาร เอามีดฟันเท้าตัวเอง เทวดา บาทหลวง เงินหาย หญิงแต่งชุดสีเขียว นกยูงรำแพน ทาก นอกใจแฟน จิ้งหรีด ยิงกา งูเขียว มีโชคลาภ ข่าวดีจากลูก ไต่ลวด ทอผ้า ดอกซ่อนกลิ่น อุ้มลูกสุนัข มงคล สวมเสื้อสีดำ ธนู บริโภคเนื่อสุกร กระโปรงเก่า เมา ธงสามเหลี่ยม ไข่เป็ด กล้วยแขก ตกเขา ชอล์ก นักประพันธ์ ภูเขาไปกำลังระเบิด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ระเบิด แต่งตัว ญาติกำลังจะตาย ฝนตั้งเค้า มุ้งขาด เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลงป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM