ทำนายฝัน 'ช่วยคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่วยคน ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่วยคน'

ฝันว่าได้ช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตาย ทำนายว่ากำลังจะได้รับข่าวดี จากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกล และจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้างภาชนะเครื่องใช้ หอยที่มีเนื้อเต็ม รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก กินข้าวบนใบบัว บรรจุของลงหีบ ต้นไม้ เลื่อย กอดกะเทย กอด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) คนขี้โม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกลียดคนต่างชาติ กระเทย นกยูงรำแพน ช้อน ธำมรงค์ ลอย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ตกใจ ถูกข่มขืน ยอดตึกสูงทรงกลม มีดตกน้ำ เจ้าเมือง แมงมุม หัวนก คบคนพาล ไฟไหม้ต้นไม้ สัปเหร่อ ทำร้าย ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ได้รับเงินบริจาค ต่อสู้กับปีศาจ กรงนก คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ปล่อยออกจากคุก หนู น้ำตก ท่อน้ำ เกณฑ์ทหาร น้ำพุ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) นุ่งผ้าสีม่วง กองกระดูก ปากเน่า คนตกนรก ปืน ไมโครโฟน พระพิฆเณศ ท้องเดิน พี่น้อง ลูกจัน ตัวเองมีปีก นก ตะเกียงที่จุดแล้ว บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง แว่นตาเลนส์สีดำ เห็นกระดุม เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เฒ่าแก่ หยก อุ้มลูกสุนัข ฆ่านกกระจิบ ตุ้มหูหาย ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เครือญาติ เห็นผี ลูกกระพรวน แห่กฐิน กระบี่ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ทะเลาะกับคนรัก บนบาน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ปฏิเสธการดื่มเหล้า ไฝ พระธาตุ ขนลุก รักสามีตัวเอง ชลธาร กระทะ นำเที่ยว โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ฟองสบู่ คนตกน้ำกำลังจะจม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กษัตริย์ เมฆกลางแดด ราชสีห์ นอนกรน ดื่มน้ำจากแก้ว ซอ จักจั่น ลำคลอง บาดเจ็บ เกลือ ถูกโกง มีคนขอโทษ แต่งงานก่อนกำหนด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM