ทำนายฝัน 'ช่อดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่อดอกไม้ ฝันว่าได้รับช่อดอกไม้หรือเห็นช่อดอกไม้ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่อดอกไม้'

ฝันว่าได้รับช่อดอกไม้หรือเห็นช่อดอกไม้ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าสีดำ แกะ ดอกซ่อนกลิ่น เที่ยวซ่อง เกลียดคนอื่น ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ดื่มน้ำมะพร้าว หิมะตกถูกตัว ตกลงไปในบ่อ ถาดดอกไม้ ตะกร้าหวาย อินสตาแกรม ( instargram ) ลุยโคลน แพรพรรณ ตัวเองแก่ จมูกขาด ความร่าเริง ปล่องไฟ โฉนดที่ดิน ติดเกาะ ทำให้คนอื่นตื่น ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ผ้าโพกหัว สุกรตายเอง รถศพ สุริยคราส ฤาษี ตัวเองเป็นชู้ ฉีกกระดาษ ฉากกั้น ฆ่าไก่ ฉี่ พี่น้อง ของขวัญ การทำผิดพลาด คนขาพิการ เหี้ย ได้ตีกลอง ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถูกฉุด ซุง ข้าวสาร แมวข่วน ใบไม้ ขี่ช้าง สายสร้อย บันไดกว้างๆ ภูเขาไฟ ตกเขา เงิน ประแจ ขี่ม้า ตัวเลข เต้นรำ ล้างเท้า กินหมูกะทะ ต่างหู แช่ง ได้ยินเสียงกระซิบ แว่นตาเลนส์สีดำ มวยผม ผู้คุมนักโทษ หมัดกัด ตกหลังม้า ร่มหัก ฏีกา นั่งเล่น ดาบ ปีนข้ามกำแพง ขโมยอาหาร ใช้ผ้าคลุมหัว เสี้ยนหนาม ถูกตี ซาวข้าว แหวนทอง ฝน การตายของเพื่อน ทำลายโซ่ตรวน ถูกโจรชิงทรัพย์ พายุ ลูกจัน ร่ม ทะเลทราย ดาดฟ้า ถูกเสือกัด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง คิ้วตัวเองดกดำ พี่น้องทุบตีกัน เต้าหู้ เหาะ ทำตัวเองบาดเจ็บ ปล่องเมรุ เดินไปบนเนินเขา ป่วย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แกงการู พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นุ่งผ้าขาว หมากฝรั่ง แกะสลักรูปปั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM