ทำนายฝัน 'ช่อดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่อดอกไม้ ฝันว่าได้รับช่อดอกไม้หรือเห็นช่อดอกไม้ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่อดอกไม้'

ฝันว่าได้รับช่อดอกไม้หรือเห็นช่อดอกไม้ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศพถูกมัดตราสัง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผ้าใบ เศรษฐี จับผีเสื้อ ถูกประณาม โล่ กินพระจันทร์ นอน จราจรที่สับสนวุ่นวาย นอนบนกองฟาง ใช้ผ้าคลุมหัว รักสามีตัวเอง เข็มเย็บผ้า ถูกกักตัว แบกหาม กำแพงเมือง สัตว์เลี้ยง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ยาพิษ เดินอยู่ในความมืด ข่าวลือ หมีทำร้าย จน ท้องเสีย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ดูหนัง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ถูกลูกปลุกให้ตื่น กินลูกอม การทำผิดพลาด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ฆ่าควาย ซ่อน ล้างเท้าตัวเอง ถนน ครก คำสัญญา เสื้อใหม่ แมลง ม้าสีขาว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ไข่ ราวตากผ้า กุ้งแห้ง นกนางนวลโผบิน ยุ้งข้าว โถส้วม ของโบราณ ดวงอาทิตย์ดับ หมอก ตาบอด ปวดท้อง ค้อน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เดินทางในป่ารก บริโภค ธนูหลายดอก สังข์ แมงป่อง ทอง กษัตริย์ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตะกร้อ ย้อมผม กุหลาบ อินทรี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม แห่กฐิน ปากเหม็น หลุม น้ำพุขนาดใหญ่ ลูกปัด สถานีขนส่ง ตัดต้นไม้ หมัดกัด เฒ่าหัวงู ตรอกซอกซอย ธรณีสูบ แกะ รูปภาพของเครือญาติ ฟ้าแลบ ฝา ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว สร้างบ้าน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ความมั่งคั่ง คดข้าวเย็นกิน ถลกหนังสัตว์ ถูกยิงด้วยธนู ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง แตกร้าว เห็นกระดุม เอามีดฟันเท้าตัวเอง ออกจากบ้าน เจ้าที่ ของที่ระลึก แชมพู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM