ทำนายฝัน 'ช่างเงินทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่างเงินทอง ฝันว่าเป็นช่างทำเงินทอง จะถูกกระทำด้วยคุณไสย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่างเงินทอง'

ฝันว่าเป็นช่างทำเงินทอง จะถูกกระทำด้วยคุณไสย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผึ้งมากมาย เมฆสีเลือด สวรรค์ นอน ตัดเล็บ ทำแท้ง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กองดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ อากาศบริสุทธิ์ นั่งบนลังไม้ เกือก ถล่ม มาลัย ฆ่าวัว เมือง ตักบาตร แมวสีขาว ทำขวัญ ผ้าขี้ริ้ว กินผลไม้ ตาลปัตร ขี้เถ้า เครื่องแบบตำรวจ สวมเสื้อขาด บวงสรวง แขนหัก ชงชาถวายเจ้าที่ ห้อง แต่งงาน ดาวตกที่หลังคาบ้าน ดูละคร ถอนผมหงอก นำฟองน้ำมาล้างจาน ไอศกรีม เอามือตบต้นขาตัวเอง กินไก่ ศาลพระภูมิ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง แท่น แมว ภรรยาสวมเสื้อแพร ปลาหมึกหลายตัว รวงข้าว ดาวตกจากท้องฟ้า ปลูกกล้วย ผลจันทร์ ( พืช ) ตกเหว เห็นตากระจกสีขาว เมฆบังแสงอาทิตย์ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ความร่าเริง ขี้เถ้าในเตาไฟ ไฮโล กล้วย เพชรพลอย รักตัวเอง ตะขาบกัด ไฟไหม้ผม ดาว หางไก่ ทำนาเกี่ยวข้าว ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เก็บเงินได้ กีตาร์ โครงกระดูกสัตว์ วัด ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไม้ไผ่ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ลายแทง ฉมวก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กระดิ่ง ซื้อผ้าขาว บิน (ตกลง) เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นกแก้ว กินดิน บ้านเก่า ทำกาแฟหก ไหว้พระราหู ปล่อยเต่า ธนูหลายดอก บ่อน้ำพุแห้งขอด ได้กลิ่นธูป ขนมอร่อย พนัน ไกด์ เปลือก นกพิราบ อินทรี บุคคล ถูกยิงด้วยธนู ทรัพย์สมบัติ ขี่สัตว์ ปากเปื่อย โต๊ะทำงาน เป่าแตร งูเขียว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM