ทำนายฝัน 'ช่างเงินทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่างเงินทอง ฝันว่าเป็นช่างทำเงินทอง จะถูกกระทำด้วยคุณไสย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ช่างเงินทอง'

ฝันว่าเป็นช่างทำเงินทอง จะถูกกระทำด้วยคุณไสย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เพื่อนอยู่ห่างไกล วงกบ ตู้เซฟ มีคนขอโทษ ระบำ ขลุ่ย ผูกปมเชือก นุ่งผ้าขาว นกต่อสู้กัน นกนางนวลโผบิน กินก้อนดิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดับเทียน ขี่หมู ซื้อปลาทอง ไถ่ถอน เมา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ บิลเลียด มดรุมเป็นกลุ่มๆ ถ้ำมืด ถูกฉ้อโกง สวมรองเท้าใหม่ คลอดลูกก่อนกำหนด ถูก แตน-ต่อ ต่อย ศิลา ขนทรายเข้าวัด ผ้าไตรจีวร หญิง กล้วย เจ้านาย สามง่ามสำหรับแทงปลา รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เหยี่ยว อรุณ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กุลี กล่าวคำอำลากับใครบางคน เดินทางไกล รบชนะ งูเผือก ต้นกก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ทำนาย เกิดความรู้สึกผิด อดทน ธรรมจักร มาเฟีย ถังน้ำ ผ้าฝ้าย งานฉลอง วิ่ง ถ้ำ เจ้า สร้อยทองคำ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า สิริภาจุกาภรณ์ ไฟไหม้ต้นไม้ กอดผู้ชาย เข้าไปในโรงพยาบาล ดื่มน้ำหวาน ของลับ มงคล ลูกกระพรวน ปากเปื่อย ญาตินํ้าตาตก อยู่ในกระท่อม ทำร้าย หวีไม้ กล่าวหา เครือญาติ ทำกับข้าว ขอทาน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เก็บผลมะม่วง มวย ฝั่ง ต้นกัลปพฤกษ์ เปียก อาคันตุกะ รถเมล์ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กลอง ค้นหา ชอล์ก ตัวเองมีปีก กระดาษเปื้อนหมึก ฟักทอง บอลลูนตก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เลื่อย กบ ถ้วยรางวัล ทำอะไรแปลกๆ สีบรอนซ์ เกวียน ชนะ หม้าย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น