ทำนายฝัน 'ช่างเหล็ก'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่างเหล็ก ฝันเห็นช่างเหล็กกำลังทำงาน คุณจะได้เริ่มงานตามโครงการใหม่ และได้ผลดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่างเหล็ก'

ฝันเห็นช่างเหล็กกำลังทำงาน คุณจะได้เริ่มงานตามโครงการใหม่ และได้ผลดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นคนเปิดประตู กระสอบข้าวสาร คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เมาเหล้า ตักทรายเข้าบ้าน แตกร้าว ผู้หญิงโพกผ้า ประหาร ตกเขา น้ำมัน ปะชุน ปราสาท นกกระจอก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ งมหอย ศพ หางไก่ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ชนกระบือ ถูกยิงด้วยธนู อู่เรือ หยก ได้เสื่อใหม่ มีความปรารถนา พนัน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ภาพ ฆ่าเป็ด ริมฝีปาก รักใครบางคนมากๆ ติดเกาะ เดินเร็วๆ ไม้กางเขน ไม้ขีดไฟ งู เปลือย ที่พึ่ง ถั่วลิสง กินปลาหมึก กิ้งก่า ค้าขายต่างเมือง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โล่ ตื่นขึ้นมาเอง กินเลี้ยง สวมแหวน ประดาน้ำ ผนัง เดินเล่นในสวนสวย ทำกับข้าว ชฎา ผิวพรรณ ถีบจักรเย็บผ้า กระแต ฝนตกระหว่างเดินทาง ถูกเรียกตัวมาประชุม กางเขน (นก) สนามหญ้า เลือกตั้ง ขี้เกียจ กางมุ้ง ขนมปัง เดินเรือ กล้องถ่ายรูป นุ่งผ้าสีชมพู ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กุ้งทะเล จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฆาตกรรม เป่าแตร ไม้กวาด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน จิ้งจก สัปเหร่อ นาก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ นกกระจิบ กระจาบ ปล่อยปลาดุก ฝันว่าส่งพัสดุ ของหวาน กระต๊อบ เครื่องดักนก ขวดแก้ว ล้างเท้าตัวเอง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สงคราม เรือโยง เงินหาย จอก แกงการู ต้นไม้เหี่ยวเฉา ม้านั่ง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เขื่อนแตก ลูกประคำ ได้ยินเสียงระฆัง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ลิฟต์ ฆ่าไก่ ถูกตัดศีรษะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM