ทำนายฝัน 'ช่างไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่างไม้ จะพบเพื่อนที่ดี และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช่างไม้'

จะพบเพื่อนที่ดี และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เงาะป่า คนกำลังจะตาย ได้ยินเสียงกระซิบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฝนตั้งเค้า ล้างเท้า คนมีเขา เปลหามคนเจ็บ ศัตรู ดวงอาทิตย์มืดมัว แกะสลักรูปปั้น ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แต่งงาน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กินกล้วย ฝี ทำแท้ง น้ำล้นเขื่อน กงจักร หญิงเปลือยกาย กะปิ กรรไกร หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ท่าเรือ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สิงโต กินไก่ นั่งราชรถ ได้เป็นเจ้าบ่าว คนขาพิการ เทียนไข ขนสัตว์ เปลื้องผ้าตัวเอง คลอดลูกก่อนกำหนด บวชชี ถูกประณาม ตะกร้าหวาย ป่าช้า เรือ เงิน วิทยุ ถ่ายอุจจาระ เครื่องบินบังคับ สนามหญ้า ปล่องไฟ นุ่งผ้าใหม่ ช้อนเปื้อน เนื้อหนัง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี นอนกลับหัว ทับทิม ทะเลาะกับเพื่อน หลุม เครื่องขยายเสียง แมวข่วน แสตมป์ นกแขกเต้า อาบน้ำ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กระดิ่ง ปากเปื่อย เห็นบ่อร้าง กุ้งมังกร ว่ายน้ำในมหาสมุทร ความร่าเริง น้ำค้าง จับก้อนหิน ฟันบนตนเองหัก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เลือกตั้ง ทอดทิ้งลูกๆ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ขนมปังกรอบ สำลี มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา คงกระพันชาตรี ตัวเองถูกฉีดยา ดึงเชือก แขนถูกตัด ซองจดหมายสีฟ้า เสื้อขนสัตว์ กุลี ทวิตเตอร์ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ดอกไม้ ตีเหล็ก มดรุมเป็นกลุ่มๆ สารภี มัคคุเทศก์ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หม้อ เล่นน้ำฝน กะเหรี่ยงคอยาว ภรรยาสวมเสื้อแพร เมฆหมอก นั่งนับลูกประคำ จูบเด็กเล็ก ธงสามเหลี่ยม ถูกยิงด้วยธนู ยางรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM