ทำนายฝัน 'ช้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้อน ฝันเห็นช้อนหรือฝันว่าถือช้อน ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคทางด้าน การงาน และการค้าจะเจริญรุ่งเรือง หรือจะมีบุตรถือกำเนิดขึ้นในช่วงนี้ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้อน'

ฝันเห็นช้อนหรือฝันว่าถือช้อน ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคทางด้าน การงาน และการค้าจะเจริญรุ่งเรือง หรือจะมีบุตรถือกำเนิดขึ้นในช่วงนี้ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทะ สาดน้ำ ปี่ อยู่ในกระท่อม ชายชู้ เซิ้ง ฟ้าร้อง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เลื่อย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น บาดเจ็บ หมาเลียขา ประตูบ้านคนอื่น ช้างไล่กวด ทับทิม แฮนด์บอล เฒ่าแก่ งูเลื้อย เกลียดคนต่างชาติ ตีฆ้อง นกแร้ง ขุดหาทรัพย์สมบัติ กัลปพฤกษ์ กอไผ่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยันต์ ถูกเฉือนเนื้อ หมากฝรั่ง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นั่งบนเสื่อ ปัสสาวะรดที่นอน หวีหัก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ขี่โคเข้าเมือง ไพ่ ดื่มน้ำหวาน แห่กฐิน ค่ำมืด ฆาตกรรม เอามือตบต้นขาตัวเอง เกาะ ไม้เท้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ มุดใต้ถุน มหาสมุทร กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ลอยกระทง จานชาม ถูกประณาม จับปิ้ง ตะไกร ทอดแห นอนบนเตียง ซองจดหมายสีแดง ขาด้วน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตั๊กแตน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ครอบครัว ตัดนิ้วมือตัวเอง ปลวกขึ้นบ้าน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ พรวน กัดลิ้น มองดูเหว กอดรัด ทางรถไฟ กระติกน้ำร้อน หน้าต่างพัง ดัดผม บ้านตัวเองสวยงาม ข้าวสาร รวงข้าว ขา สวมเสื้อขาด ฟันโยก หนังสือ ได้ยินเสียงกระซิบ แมลง หายใจอึดอัด กระดาษเปื้อนหมึก ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เถ้าแก่ สตรี ฮอกกี้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ได้ยินเสียงดนตรีไทย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ภิกษุ ต้นกัลปพฤกษ์ เฮลิคอปเตอร์ พระนาคปรก ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย งอบ ถูกแทง ฤดูฝน ลำน้ำ แผล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM