ทำนายฝัน 'ช้อนปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้อนปลา ฝันว่าได้ช้อนปลา และได้ปลาตัวใหญ่หรือเล็กก็ตาม ทำนายว่า จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้อนปลา'

ฝันว่าได้ช้อนปลา และได้ปลาตัวใหญ่หรือเล็กก็ตาม ทำนายว่า จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุริยคราส ปลาหมึกหลายตัว ดอกราตรี ปีนป่ายภูเขา ผ้าพันแผล นอนกับสาวสวย ต่อสู้กับปีศาจ บวชภิกสุนี จักจั่น เห็นไม้กระดาน ถูกมัดมือมัดเท้า พรวน ยกทรง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กระถางหลุดมือแตก เมฆสีดำ ด้วง ลาภ ปล่อยนก โคมไฟหรือโคมตะเกียง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด พลอยหลากสีสัน นางเงือก พลักก้อนหิน ถูกฉ้อโกง ฉัน ( กิน ) ฝันเห็นนํ้าวน ปู แต่งงานก่อนกำหนด ตกน้ำ งอบ สุนัขคาบหม้อ เกิดความรู้สึกผิด กระป๋องนม ฝา ฉาบแตก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ จูบเด็กเล็ก คำสัญญา แบกเสา ขัดแย้ง เลือดไหล แมวออกลูก ฝีขึ้นตามร่างกาย เอามีดฟันเท้าตัวเอง ไม้กางเขน ปลูกพริก ตัวเองมีชื่อเสียง เดือน มีดบาด พระเจ้า ขอโทษผู้อื่น ญาติตาย เกลียดคนต่างชาติ เดินอยู่ในป่า ถ่ายรูป ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน คัมภีร์ หัวนก หวีหัก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด งานมงคล นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ จอกใส่เหล้า ถาด คนอื่นทำพลาด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กระโปรงใหม่ เดินละเมอ ทอง พระ ฮิปโปโปเตมัส ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เจ็บปวดตามร่างกาย กระดาษทิชชู เสาเรือน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ชงชาถวายเจ้าที่ สังข์ ดอกกุหลาบ ดอกซ่อนกลิ่น ปี่ กัลยาณิวัฒนา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก มองนํ้าตกกับคนรัก ขนสัตว์ ตกปลา ขัง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กำลังขับรถ แบกหาม จับก้อนกรวด ก้อนทราย จน ฉี่รดที่นอน จับหนอน กระท่อมริมทะเล นกกาเหว่า เกา เดินทางไกล ความดีความชอบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM