ทำนายฝัน 'ช้อนปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้อนปลา ฝันว่าได้ช้อนปลา และได้ปลาตัวใหญ่หรือเล็กก็ตาม ทำนายว่า จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้อนปลา'

ฝันว่าได้ช้อนปลา และได้ปลาตัวใหญ่หรือเล็กก็ตาม ทำนายว่า จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดผมตัวเอง ทำกับข้าว ปราสาท พูดกับกลุ่มชน กระจกแตก หูแหว่ง งมหอย ร้องเพลง เต่าทอง นํ้าพุที่พุ่งสูง นั่งบนอาสนะสงฆ์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กระสอบข้าวสาร เกวียน ตกบ่ออุจจาระ ประตูกำลังถูกไฟไหม โล่รางวัล คำสัญญา จลาจล โอเอซิส เต้าหู้ ทรมานคนอื่น ธงสามเหลี่ยม งูกินสัตว์ ปฏิทิน เนื้อหนัง องคมนตรี ปลา กะปิ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด แก้ม อาวุธ ลำคลอง หมูตาย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เจ้า ซุบซิบนินทา เข้าเฟสบุคไม่ได้ อยู่ในอาการผิดหวัง ระฆัง นุ่งผ้าสีม่วง ถาดดอกไม้ ทาแป้ง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ซองจดหมายสีแดง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ติดเกาะ บดเมล็ดกาแฟ กระโดดจากที่สูง เณรหน้าไฟ ปลูกบ้าน สะพายย่าม เลิกกับแฟน จับกระต่าย แป้งผัดหน้า จีวร ล่องแพ คางคก แขนถูกตัด คนรักนอกใจ ชะลอม ฟักแฟง ถูกแทง ลายนิ้วมือ สุกรตายเอง ได้ยินเสียงกระซิบ บุญ กระจกหลากสี หมากฝรั่ง เคี้ยวดิน นางฟ้า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นั่งจับเจ่า กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กระเป๋าเงิน ลอย เพื่อนตาย มีความปรารถนา แล่นเรือผ่านเกาะ ลังไม้ มีปากเสียงภายในครอบครัว เงิน โดนแทง โจร กินองุ่น ตัวเองกลายเป็นนก ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กินเต้าหู้ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เครื่องลายคราม กระถาง กินเกินขนาด ถูกฆ่า ถอนฟัน ปืน ฟันหลุด ป่าช้า ดวงอาทิตย์ขึ้น ได้รับเงินบริจาค ฆาตกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM