ทำนายฝัน 'ช้อนเปื้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้อนเปื้อน ฝันเห็นซ้อนเปื้อนสกปรก คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นเหตุให้ไม่มีความสุขกลัดกลุ้มอยู่ในหัวใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคใดๆ ควรไปทำบุญใส่บาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ มีกำลังต่อสู้ต่อไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้อนเปื้อน'

ฝันเห็นซ้อนเปื้อนสกปรก คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นเหตุให้ไม่มีความสุขกลัดกลุ้มอยู่ในหัวใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคใดๆ ควรไปทำบุญใส่บาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ มีกำลังต่อสู้ต่อไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่าเรือ นักบวช บันไดเลื่อน บอลลูนตก เดินกะโผลกกะเผลก ดินสอ เครื่องชั่ง ฝาหม้อตกลงพื้น เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง อาเจียนเป็นหนอง ลาภ ให้รางวัล งานโกนจุก ทหารเข้าบ้าน ผ้าขาว ขี่ควาย แล้ว ตกควาย โอ่ง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ยืนบนลังไม้ คัมภีร์ ฮิปโปโปเตมัส ผู้ชายผมยาว ก่อกองทราย ชายชรา เจ้า นาข้าวรกร้าง ทอดแห ตัวเองตายไปแล้ว เรือจอด พระจันทร์ บังสูรย์ ถูกจี้ ตะเกียงที่จุดแล้ว เครื่องบูชา ถูกตัดขา หญิงแปลกหน้า หย่า วงเวียน เดินสะดุดหกล้ม แสงบนท้องฟ้า ตู้เย็น บนบาน เสื่อไม้ไผ่ ศพถูกมัดตราสัง หญิงเปลือยกาย เครื่องครัว อยู่ในอาการเร่งรีบ ขโมย จับผีเสื้อ โบดำผูกคอตนเอง ตะเกียง ดอกซ่อนกลิ่น ถูกฉ้อโกง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ รางรถไฟ บรรพบุรุษ กระซิบ เฆี่ยน ต่อ นกแขกเต้า กอดอก กงเต๊ก สตางค์ กิ่งก่าวิ่งไปมา ตัวเองเป็นโจร ฝังศพคนที่รู้จัก ฆ่าเสือ ล้างบ้าน พระพิฆเณศ ปลูก ผลักประตู ป่าช้า เดินหลงไปในป่าละเมาะ อ่างล้างหน้า แม่ชี ฝาเรือน ธรรมจักร กุหลาบ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ชลธาร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เวที ก้อนหินตก คนอื่นทำพลาด ปลูกต้นไม้ ต้นไม้ นั่งจับเจ่า วงล้อกำลังหมุน เดินเป็นวงกลม เต้นรำ ฆาตกร หญิงโสเภณี เขียนหนังสือ โล่รางวัล เดินช้าๆ เมฆสีดำ อาหารบูดเน่า เข็มแทง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM