ทำนายฝัน 'ช้อนเปื้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้อนเปื้อน ฝันเห็นซ้อนเปื้อนสกปรก คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นเหตุให้ไม่มีความสุขกลัดกลุ้มอยู่ในหัวใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคใดๆ ควรไปทำบุญใส่บาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ มีกำลังต่อสู้ต่อไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้อนเปื้อน'

ฝันเห็นซ้อนเปื้อนสกปรก คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นเหตุให้ไม่มีความสุขกลัดกลุ้มอยู่ในหัวใจ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคใดๆ ควรไปทำบุญใส่บาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ มีกำลังต่อสู้ต่อไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังศพ กระแสน้ำ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ สามีนํ้าตาตก ซาวข้าว เก็บเกี่ยวข้าวในนา ตัดผมใหม่ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นางฟ้า สตรี หีบเปิดอยู่ ตอไม้ ยืนบนลังไม้ พระพุทธรูป จูบ รอยเท้าของตัวเอง ทอดทิ้งภริยา มนต์ ทารกดูดนมคุณ นางกวัก ขี่ควาย ห่มผ้า ตบมือ หมีกัด ฝุ่นเข้าตา ให้ความกรุณา ปล่องไฟ เบาะ เท้าด้วน ฉี่รดที่นอน ขายตู้ ขายโต๊ะ ขนตา หวีเสนียด บังสูรย์ ฉ้อโกง เว็จ ช้อน มีดหาย เปลี่ยนมุ้งใหม่ ธนบัตร ตัดหัว ขอทาน หมูกลายเป็นคน ผักที่ยังคงปลูกในดิน คนตายในบ้าน ฟันล่างหัก ตั้งครรภ์ ถูกฉ้อโกง มดเต็มบ้านเมือง ถูกเฉือนเนื้อ ตัวเองเป็นโจร ภรรยาทิ้ง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ น้ำเต้า หักธนู ทหาร ผ่าท้อง ชุดว่ายน้ำ กระดาษทิชชู บอลลูน ต้นไม้เหี่ยวเฉา ทำอะไรแปลกๆ ธรณีสูบ เกิดสงคราม จิ้งเหลน หุงข้าว เฟซบุ๊ก ( Facebook ) สร้อยทอง กระบี่ ตุ๊กแก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ วิวาท เครา เที่ยวชมงานรื่นเริง หญิง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ทำแว่นตาแตก มือ วิทยุ บ้านร้าง อรุณ พริก มู่ลี่ เปิดผนึกซองจดหมาย เมฆลอยนิ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตกเหว ขวัญ ไถ่ถอน แสงนีออน แร้งกินซากศพ ทำน้ำหก คูคลอง กินเต้าหู้ ใบลาน กษัตริย์ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เลือกผัก แจกัน ขี่ช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM