ทำนายฝัน 'ช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้าง ฝันเห็นช้าง คุณจะพบเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ช้าง'

ฝันเห็นช้าง คุณจะพบเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เห็นประตูเมือง ภรรยาตาย มีฤทธิ์ ยักษ์ โบว์ดำผูกคอ ทูตชาวต่างชาติ ทราย ตกกระ มิตรสหาย กระโปรงเก่า เจดีย์ ตำรวจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โทรศัพท์ เคารพ คำนับ ข่าวลือ ฉิ่งฉาบ ประดาน้ำ ขวานหัก เห็นประตูปิด บอลลูน ตีคนอื่นด้วยเชือก ช้างเหยียบ เฒ่าหัวงู วงเวียน กินอาหารเจ หัตถกรรม เผาไม้กระดาน ตัวเองเป็นชู้ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น กุ้งมังกร โถแป้ง รับประทานเครื่องเทศ จับนก ยาพิษ ญาติตาย เศษอาหาร แข็งแรง ทั่ง บิณฑบาต บัตรเครดิต เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สีดำ กลืนดวงอาทิตย์ ทะเลาะ หงส์ ถูกยิงด้วยธนู พวงมาลัย ข้อมือหัก กระสือ ริมฝีปาก ตีผึ้ง รบกวน ตกช้าง ดึงเชือก กุ้ง ต้องโทษ แร้งกินซากศพ งง ทอผ้า เปิดผนึกซองจดหมาย ตนเองทำความผิด ล็อกประตู ก้ามกุ้ง เวทีมวย ค้นหา ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กระทง กินก้อนดิน ดนตรี พี่น้อง แส้ อ่าง ผึ้ง ข่าวดีจากลูก นาฬิกาข้อมือเสีย กระบี่ โยงเรือ ทำนบ ร้องตะโกน น้อยหน่า กินสายบัว ได้ยินเสียงกระซิบ เพลิง ประตูที่ปิดตาย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ญาติทำความผิด เต้านม โกนขนหน้าแข้ง อดทน ใต้ถุน ใส่บาตร ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ขโมย ฆ่าควาย ปวดท้อง ที่พึ่ง บุญ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น