ทำนายฝัน 'ช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้าง ฝันเห็นช้าง คุณจะพบเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้าง'

ฝันเห็นช้าง คุณจะพบเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าขลุ่ย เครื่องแบบตำรวจ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ศาลพระภูมิ หญิงโสเภณี ตาหลายคู่ ขิม ห่าน คดข้าวเย็นกิน ตำรา จิ้งจก เกลียดคนอื่น กระเทย ถาดอาหาร โง่ กัดลิ้นตัวเองขาด รถไฟฟ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เห็นประตูเมือง ฝังศพ ตัวเองมีชื่อเสียง ธงบนเรือ ซองจดหมายสีชมพู ขนนกสีดำ เจ็บป่วย ดื่มกาแฟ เถ้าแก่ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง กินเต้าหู้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พูดโทรศัพท์มือถือ น้ำลาย ฝุ่นฟุ้งกระจาย ผู้หญิงหัวล้าน ผิวพรรณ ทะเลาะกับแม่ยาย ตู้เย็น ถูกเฉือนเนื้อ นักบิน ตลับแป้งทาหน้า ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ค้อน ฮอกกี้ เด็ก ผู้หญิงตบผู้ชาย ท่าเรือ ดื่มน้ำชา แมวดำ นางฟ้า รุ้งกินน้ำ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ร้านค้า ฆ่าหมี แผ่นดินไหว ทุ่งนา อนุสาวรีย์ บนบาน หวีเสนียด ขี่กระบือ ยิงธนู เป็นแม่ยาย ลำคลอง ถูกเสือกัด ป่าไผ่ วงล้อกำลังหมุน วิ่งออกกำลังกาย คนอื่นทำพลาด นายกรัฐมนตรี ทารก แตงโม กอดผู้ชาย ญาติมิตร นั่งใต้ต้นไทร ผ้าขาว ทุ่งโล่ง ฉาบ ไม้ขีดไฟ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ยกทรง ปากเปื่อย กงเกวียน แสงบนท้องฟ้า กอดอก ข้อเท้าเจ็บ น้ำมันก๊าด ถูกจับ เครื่องปั้นดินเผา ทะเลที่เงียบสงบ ราวตากผ้า ได้ยินเสียงกระซิบ ทารกแรกเกิด น้ำหอม มีฤทธิ์ เผาขยะ จอมปลวกกลางถนน ตัวเองถูกธรณีสูบ รากไม้ ถุงมือ ขี่วัว แล้ว ตกวัว คัมภีร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM