ทำนายฝัน 'ช้างเหยียบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้างเหยียบ ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร แล้วจะมีโชคมีลาภมหาศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้างเหยียบ'

ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร แล้วจะมีโชคมีลาภมหาศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวัญ ทำนาเกี่ยวข้าว แก้ผ้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ สาก บ้านตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ชะลอม ประตูที่ปิดตาย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ลับมีด พายเรือตามลำพัง สิริภาจุกาภรณ์ จิ้งเหลน มีหลายหู ลับ ช้อนเงิน ถลกหนังสัตว์ รักกับนักบินหญิง พาน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ม่าน กรอบรูป ฟักทอง พูดโทรศัพท์มือถือ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทางม้าลาย ผดุงครรภ์ กินโรตี ฝนตกหนัก ถูกกรรโชกทรัพย์ ปัสสาวะรดกำาแพง เมฆสีแดง น้ำล้นเขื่อน เซิ้งบั้งไฟ ฮองเฮา (ราชินี) เสี่ยงเซียมซี นั่งรถหรู ได้ลาภ ราชา ลูกข่าง ปลวก ผ้าห่ม ธรณีสูบ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ทหารเข้าบ้าน แหวนแต่งงาน ขี่กระบือ ได้ยินเสียงกลอง ฆ่าตัวตาย แบกหีบ จรเข้ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กรงสัตว์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย วอ ตัดนิ้วมือตัวเอง ถูกตำหนิ โรงพยาบาล ฤดูหนาว กางมุ้ง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ นิล นุ่งผ้าสีแดง ตัวเองกลายเป็นนก ระเบิด จักจั่น ตัวเองมีผมหงอก นั่งบนเสื่อ หย่า ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า จุดไฟแล้วดับ สายรุ้ง นุ่งชุดขาว เขี้ยวสัตว์ ตัวเองเป็นนักโทษ นํ้าพุขนาดใหญ่ ดอกราตรี แผ่นดิน ผิวหนัง เล่นการพนัน นาฬิกาข้อมือ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ปีนรั้ว มรดก ป่าไผ่ ดับเทียน กำไลข้อเท้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้นโพธิ์ ส่องกระจก แมลง รักเพื่อน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เป็นคนปรุงอาหาร สารภี ซ่อมแซมรั้วบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM