ทำนายฝัน 'ช้างเหยียบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้างเหยียบ ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร แล้วจะมีโชคมีลาภมหาศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้างเหยียบ'

ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร แล้วจะมีโชคมีลาภมหาศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระราชินี ฟาก ตุ๊กตา ภรรยาเปลือยกาย ทำนาย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กินอาหาร จน เจ็บฝ่าเท้า คัมภีร์ กระบี่ เกือก ดวงอาทิตย์ขึ้น เมฆสีดำ หุ่นยนต์ นกต่อสู้กัน ต่อ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กระต่ายน้อย เครื่องแบบทหาร สัตว์เลี้ยงตาย สูบ กรง ข้อมือหัก จอก แสดงละคร ปลิง ขนม พระสถูป ตาข่าย ว่ายน้ำ ย้ายบ้าน เก็บกวาดบ้าน ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งูขดเป็นวงกลม งานพิธีต่างๆ ก่อกองทราย กำนัน แก้บน ถูกน้ำร้อนลวก ค้อน ช้างไล่กวด ซาบซึ้งใจ ฟันโยก รากไม้ โอเอซิส แหวนหาย ฉิ่งฉาบ ฝังทั้งเป็น ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ชายชรา ถือดอกบัวในมือ ป่าช้า โน๊ตบุ๊ก ครีบปลา งูจงอาง หอยที่มีเนื้อเต็ม นาฬิกา เอามือตบต้นขาตัวเอง พาน อักษรย่อ ไผ่ ด้วง ปล้นสะดม ทำนบ สุนัขเข้ามาเลีย บอลลูนตก ภาพยนตร์ ไก่กกไข่ กระสือ ประหาร ภรรยาหนี ลูกข่าง รถเมล์ เสือ แมงป่อง ข้าวในนา กระทำรุนแรงต่อตัวเอง สุสาน ไหล่ ตู้เซฟ ฮองเฮา (ราชินี) นกอยู่ในรัง กำแพงเมือง ถูกโจรชิงทรัพย์ กาน้ำ อรุณ นอนอยู่บนแผ่นดิน ฆ่าควาย บันไดกว้างๆ อ้อย ล้างภาชนะเครื่องใช้ นุ่งผ้าขาว หนังสือ ผึ้งบินรอบรังของมัน บ้านเก่า เปื้อน จานชาม เกาหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM