ทำนายฝัน 'ช้างไล่กวด'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้างไล่กวด ฝันเห็นช้างวิ่งไล่กวด คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปการะช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ จนสำเร็จผล หรือได้รับข่าวดีจากแดนไกล ความโศกเศร้าทั้งหลายหมดสิ้นไป แต่ถ้าภาพฝันนั้นได้ขี่ช้างท่องเที่ยวในป่า เดินบนหนทางที่ขลุกขละแต่มีความสนุกสนาน เป็นลางบอกเหตุว่า การงานดีขึ้นและการเงินก็เจริญรุ่งเรือง เข้าทำนองว่าเหนื่อยเพียงนิดแต่การงานดีเงินดี มีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้างไล่กวด'

ฝันเห็นช้างวิ่งไล่กวด คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปการะช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ จนสำเร็จผล หรือได้รับข่าวดีจากแดนไกล ความโศกเศร้าทั้งหลายหมดสิ้นไป แต่ถ้าภาพฝันนั้นได้ขี่ช้างท่องเที่ยวในป่า เดินบนหนทางที่ขลุกขละแต่มีความสนุกสนาน เป็นลางบอกเหตุว่า การงานดีขึ้นและการเงินก็เจริญรุ่งเรือง เข้าทำนองว่าเหนื่อยเพียงนิดแต่การงานดีเงินดี มีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แส้ กระซิบกับเพื่อน ประกาศข่าวการเกิด ผู้หญิงชักมีด รดน้ำต้นไม้ วาฬ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินเป็นวงกลม ก้อนหิน ตบมือ ปล่อยสัตว์ อยากมีเงิน แบกเสา ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เจว็ด เพศสัมพันธ์ จอบหรือเสียม สัมผัสกรวดทราย เห็นประตูปิด หงอนไก่ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ต้นไม้เหี่ยวเฉา คิดถึง ก้น ถูกโยนลงทะเล ค้นหา แหวนหาย เห็นประตูบ้านตัวเอง กระดาษทิชชู หัวเราะ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ท่อนซุง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กอดภรรยา ล่าสัตว์ เสียสติ ลับมีด เห็นประตูเมือง กระเป๋าเงิน ขนมชั้น ประตูบ้านคนอื่น ฉ้อโกง ซี่โครงหัก ก้อนหินตก เสี่ยงเซียมซี กล่าวคำอำลาญาติ ภาชนะแตกร้าว ขับรถยนต์ อาจารย์ ภิกษุณี เงินปากผี แปรงฟัน ลิง พระเจ้าแผ่นดิน เด็กเกิดใหม่ ใส่บาตร จับก้อนหิน เห็นตัวเองในกระจก จานชาม เถาวัลย์ ขวานหัก อิฐ เบ็ดตกปลา กษัตริย์ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ลูกเห็บ ยิงนก โล่ เป็นไข้ ขนตา มดหรือแมลง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นั่งบนเตียง นั่งบนอาสนะสงฆ์ ขัง ดื่มยาพิษ ข้อเท้าเจ็บ ตะโพน กรรไกร ป่าเขา นั่งบนลังไม้ สวรรค์ พวงมาลา รูปภาพของเครือญาติ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถล่ม ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กก มีปากเสียงภายในครอบครัว กินเนื้อไก่ เด็กอุ้มปลา กีฬา เณรหน้าไฟ ตักน้ำราดตนเอง ผ้าเช็ดหน้า ประเจียด ปัสสาวะ ขันตักน้ำ จับสุกร ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM