ทำนายฝัน 'ซอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซอ ฝันว่าเล่นซอ คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซอ'

ฝันว่าเล่นซอ คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฉลบ ตัดต้นไม้ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ผ้าเช็ดหน้า ถ่อเรือ สถานี ภาชนะ หน้าไม้ ศาลา การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด บ้านใหม่ นกพิราบ เกลือ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ร้องรำทำเพลง วัวควาย ถอดรองเท้า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เลี้ยง ความมั่งคั่ง เครื่องจักรทำงานได้ดี ปล่อยเต่า ยอดตึกสูงทรงกลม ทะเลาะกับแม่ยาย ทาขมิ้น เด็กผู้ชาย ควันไฟ จับนก ซ่อน รังนก ม้าสีขาว ไฟไหม้ในท้องฟ้า ฟัน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นั่งรถไฟ พระบรมรูป โลงศพ ทำร้าย ดัดผม เชือกรัดคอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมา โครงกระดูก จรวด คราส หลงป่า ดวงแก้ว ทำให้คนอื่นตื่น พลับพลา ผัดหน้า นรก งูเห่า โทรศัพท์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หญิง ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไก่ออกไข่ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ถูกเฉือนเนื้อ รักสามีตัวเอง ลังไม้ ฝี กินเฉาก๊วย ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ถูกพายุพัดพาไปไกล กินเลือด พระพุทธบาท ทำนาได้ผลผลิตดี ควาย ขวดน้ำ ไฟนรก กระทง หาบขี้กลับบ้าน งมของในแม่น้ำ บ้านพัง ได้กลิ่นเครื่องเทศ แม่มด งานสังสรรค์ หย่า นางกวัก กระดาษเปื้อนหมึก งมหอย ลายมือ เลือกตั้ง หุ่นยนต์ ฉิ่ง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กระท่อมร้าง กรงนก กินผัก ได้เข้าร่วมในสงคราม โอ่ง ค้นหา ตะไบเหล็ก นกยูง กลองโบราณ บ้านคนอื่น กุ้ง เพชรนิลจินดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM