ทำนายฝัน 'ซอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซอ ฝันว่าเล่นซอ คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซอ'

ฝันว่าเล่นซอ คุณกำลังจะมีคนคิดร้าย หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ให้ระวังคนแปลกหน้าจะเข้ามาตีสนิทคบหา และคิดร้ายในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาเงินปลาทอง ปลาทอง เสื้อผ้า สมอเรือ แมลงสาบ กินลิ้น พลอยหลากสีสัน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กระจก ม้าสีขาว โรงแรม ไก่ฟ้า ขุด กุลี อักษรย่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คนมีเขา อาบน้ำในมหาสมุทร หาบขี้กลับบ้าน ถูกพายุพัดพาไปไกล ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ สุสาน ไฟไหม้ต้นไม้ สามีตาย แพทย์ น้ำมัน เล่นการพนัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ตีงู คนอื่นทำพลาด ซุบซิบนินทา เด็กผู้ชาย ถาดดอกไม้ ต้นกก หัวนก ได้ใบสั่งจากตำรวจ ขา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ กระติกน้ำร้อน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตั๊กแตน เล่นน้ำฝน พืชผัก พริกไทย เดินตากแดด สัปเหร่อ เถาวัลย์ ตนเองทำความผิด เมฆสีขาว เด็กผู้ชายสู้กัน กล้วยแฝด เดินทาง สนามกีฬา แบกผลไม้ ปล่องไฟ ลูกเห็บตก ทะเลที่เงียบสงบ เครื่องครัว เมฆสีเลือด สุนัขหอน กลองโบราณ เกาทัณฑ์ มุ้งหมอน ตุ้มหู ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ความผิด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขายตู้ ขายโต๊ะ กินข้าวบนใบบัว นัยน์ตา ผดุงครรภ์ ฝา นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฆ่าเต่า เดินอยู่กลางทุ่งนา กระดาษเช็ดมือ ธำมรงค์ กิ๊บติดผม นกกระจอก จุฬามณี เถียงกับคน ถูกเรียกตัวมาประชุม ตัวเองเป็นกรรมกร โทษ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เขียด อดอยาก ลิ้นแข็ง ท้องฟ้าสีแดง ขนม กุมารเทพ นก ทูตชาวต่างชาติ ฆ่าผึ้ง หีบปิดอยู่ บรรจุของลงหีบ ดื่มน้ำฝน ทาก หน่อไม้ งูเห่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM