ทำนายฝัน 'ซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมาย ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมาย'

ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ป่วย บ้านพัง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ มีปากเสียงภายในครอบครัว พี่น้อง โรคเรื้อน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ สร้อยข้อมีชำรุด ฤกษ์ไม่ดี ตู้รับจดหมาย ผู้ชายตบผู้หญิง ภาชนะแตกร้าว ปัสสาวะรดที่นอน ตัดผมสั้น บ้านคนอื่น องค์กฐิน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ผดุงครรภ์ พูดคุยกับโจร หุงข้าว สวมเสื้อสีขาว ภูเขา เจ้าเมือง ให้ความกรุณา แฮนด์บอล กระทง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ตะไกร ตะขาบ นกกระจอก กินโทสต์ ขายตู้ ขายโต๊ะ ระบำ คำสัญญา ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ยารักษาโรค ตื่นขึ้นมาเอง จองจำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เผาขยะ ถือไต้ หรือ คบไฟ ช้อนทอง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ของที่ระลึก สกปรก กางเขน พัด เข้าประตูไม่ได้ ขนมปัง รถเมล์ ทำกาแฟหก วิดน้ำ งง มือตัวเอง นักบวช ฮูก (นกฮูก) พระเจ้าแผ่นดิน เดินอยู่กลางทุ่งนา แข่งวิ่ง ลายมือ หมีทำร้าย บันได ท่าเทียบเรือ ปลอบโยน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ดอกไม้ เท้าขาด ถูกกรรโชกทรัพย์ ขนสัตว์ ปลิงดูดเลือด จอกใส่เหล้า ตัดผมตัวเอง นอนกับนางงาม อ่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลากรถบรรทุก ความมั่งคั่ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ มีดบาด นักเรียน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว โบว์ดำผูกคอ เกิดความรู้สึกผิด เถ้าแก่ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น โฆษก กองกระดูก ภิกษุ สมอเรือ เปลือย ข้าวสาร คนแต่งชุดสีดำล้วน กินก้อนดิน เก็บองุ่นรับประทาน หมูตาย เงินปากผี ให้มีดแก่คนอื่น ได้ใบสั่งจากตำรวจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM