ทำนายฝัน 'ซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมาย ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมาย'

ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เณรหางนาค ไม้กวาด พระจันทร์ พายเรือ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถุงน้ำร้อน นอนบนพื้นน้ำ จับ สร้อย ตามทวงหนี้ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตกเลือด มีคนสวมแหวนให้ ดีใจ โบสถ์ สูบบุหรี่ ฟ้ายามเมฆครึ้ม สาก ผ้าแพร กินผลมะม่วงเปรี้ยว เสื่อขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฉิ่งฉาบ กระดานดำมีข้อความ ขับรถยนต์ ถุงมือ ลูกเต๋า โค่นต้นไม้แก่ กินเต้าหู้ อาวุธ เปิดผนึกซองจดหมาย คอมพิวเตอร์ บิน (ตกลง) งา ไก่ออกไข่ จองหอง แหวน นุ่งผ้าสีม่วง ร่ม ปลวกขึ้นบ้าน ผ้าขาว ผูกปมเชือก เท้าขาด ธงบนบ้าน บิณฑบาต ประเทียบ ตัดหัว ลูกประคำ เบาะ หญิงแต่งชุดสีดำ โฉนดที่ดิน กินยา นั่งบนแคร่หาม ขนทรายเข้าวัด ผู้หญิงโพกผ้า กินสายบัว ฤาษี โรงแรม อาหารบูดเน่า มงคล น้ำฝน ข่าวร้าย บิลเลียด ฐานทัพทหาร ข้อเท้าเจ็บ ถล่ม ปล่อยสัตว์ ส้วม ถูกสวมกุญแจมือ ตะเกียงที่จุดแล้ว กระป๋องนม หมาคาบหม้อ แปรงฟัน ถูกฉ้อโกง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ไก่ชน แบกหาม กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ต่อสู้กับเด็ก โล่ เห็นคนเปิดประตู อุปกรณ์ทำครัว นกกำลังจิกกัน ว่ายน้ำ ต้นกก ตักบาตร วงล้อกำลังหมุน ตัวเองเป็นนักโทษ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด นํ้าพุขนาดใหญ่ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ม้า เกิดสงคราม กก เวทีมวย ตัดหนวดตัวเอง ถูกกรรโชกทรัพย์ กุลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM