ทำนายฝัน 'ซองจดหมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมาย ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมาย'

ฝันว่าเห็นซองจดหมาย เป็นสีขาวหรือสีชมพูเป็นฝันดี ทำนาย ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่หากเป็นจดหมายสีชมพู ทำนายว่าเป็นเรื่อง ของความรัก แต่หากว่าเป็นซองสีฟ้า ทำนายว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันปลอม แมลงปอ ตัดผม โฉนดที่ดิน กฐิน หมอดูดูลายมือ ถูกด่าทอ ต้นไม้แห้ง เสาเรือน ล้างเท้าตัวเอง สถานีขนส่ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ตกเขา ตะโพน แขนถูกตัด อมตะ นั่งอยู่ในกองขี้ ท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจารย์ บวชภิกสุนี ร่วมงานทอดกฐิน งวงช้างรัดตัว ปล่อยเต่า กอด ร้องเพลง เขียด กรวยกรอกน้ำ ปลอบโยน เสี้ยนหนาม ได้เข้าร่วมในสงคราม ภาชนะ ขนมชั้น ฟ้าที่สดใส ซองบุหรี่ ทุ่งโล่ง งูจงอาง ดาวตกจากท้องฟ้า เมฆลอยนิ่ง บัวหลวง เมา มหาสมุทรมีพายุ ถูกคนเตะ ทอดสมอ นางฟ้า พระอาทิตย์ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ทอดทิ้งครอบครัว ชัยชนะ ฝา มองนํ้าตกตามลำพัง มีดตกน้ำ กุฏิพระ กระเป๋าเงิน หน้าไม้ กบ เซียมซี หมู กางร่ม แทงตัวเอง น้ำพุขนาดใหญ่ มัคคุเทศก์ ผึ้งมากมาย นอนบนเตียง พนมมือ กริช กระโปรงเก่า ตกต้นไม้ ตีผึ้ง กกกอด แกะเปลือกหอยรับประทาน กระสอบข้าวสาร ปลิงดูดเลือด ลำธาร ใช้กระเทียมทำอาหาร หัตถกรรม สายสนตะพาย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แฉลบ ตัวเองถูกธรณีสูบ ปีศาจที่มีเขาและหาง ขวดเหล้า เฆี่ยนตีผู้อื่น น้ำท่วม ฉี่รดที่นอน กางมุ้ง ขนมอร่อย ญาติทำความผิด กินเป็ด ตนเองทำความผิด สวมเสื้อขาด ต้นไม้ยืนต้นตาย สู้กับเหยี่ยว เป็นใบ้ สถานี มีคนเกลียด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สินบน ถูกจับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM