ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีขาว คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีขาว'

คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต้เถียง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เลือดออกเต็มตัว ไฟไหม้ปราสาท พระเจ้า ผ้าห่ม ถาดอาหาร ดวงแก้ว ครุฑ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดทิ้งคนรัก หมาคาบหม้อ แหวนแต่งงาน ปราสาทเล็กๆ นกนางนวล เครื่องดักนก ขายของ ผ้าม่าน ผ้าขาว ไก่แจ้ พูดโทรศัพท์มือถือ คบไฟ เข้ารับการผ่าตัด พระธาตุ นักบวช กินผลไม้แฝด งูรัด ท้องฟ้าสีแดง ทะเล กระต่าย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นาฬิกาปลุก อุ้มลูกหมา ดราฟต์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่าเรือ สระผม เฆี่ยนตีผู้อื่น การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ซื้อของโบราณ จำเลย หนู ซื้อผ้าขาว เซิ้งบั้งไฟ เลือดออกทางทวาร ติดเกาะ บ้านตัวเอง ถูกตะปูตำเท้า กล้วยเน่า กำแพงโบราณ หญิงแต่งชุดสีดำ สาหร่าย งานมงคล ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม แก่นจันทร์ กระเป๋า ล็อกประตู ประหาร หัวหมู แป้ง ลิ้นแข็ง ดวงอาทิตย์ขึ้น ตกน้ำ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ประตูบ้าน ลากฉุด คำสัญญา ปลาทองที่ตายแล้ว กระเป๋าเดินทาง ฤาษี ศัตรู เดินขึ้นภูเขา มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน หิ้วกระเป๋า หัวเราะ ขาขาด กินเกินขนาด เสื้อกันฝน ดวงอาทิตย์ตก วิมาน ธนูหัก เป็นโจทก์ในศาล งานฉลอง แสงนีออน ตกบ่อมีหนอน ลายมือ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ การตายของเพื่อน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ตู้อาหาร ขาด้วน ตัดต้นไม้ เจ้า กระจาด จับปิ้ง หมูกลายเป็นคน แกะ เดินอยู่ในป่าช้า ตกปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM