ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีขาว คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีขาว'

คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไลข้อมือ ร้านค้า เดินสะดุดหกล้ม ปลาทอง ดอกซ่อนกลิ่น ปล่อยสัตว์ อยู่ในอาการผิดหวัง ไฟไหม้บ้าน พ่อตาย ประหาร ฮ่อยจ๊อ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฟ้าผ่า กำไล งานบวชเณร แจกัน บัตรเครดิต ทัพพี มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กินโทสต์ ไฟนรก ขี่วัว แล้ว ตกวัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เปื้อน ผมร่วง จับสายสิญจน์ หูขาด กินสายบัว หลงทาง มีโชคลาภ ทะเลสาบ ดาวตกที่หลังคาบ้าน สละราชสมบัติ ผลักของหนัก กะละมัง ข้าวสาร รักใครบางคนมากๆ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ไหล่เจ็บ กำแพงโบราณ หญ้า ขวานหัก สวดมนต์ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตัดเล็บ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คลอดลูก พระสถูป งูเห่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฟังเทศน์ฟังธรรม ลอยคอ ฮา ตัวเองร่ำรวย กินไก่ อินทรี ถุงเท้า ดอกมะลิ ไหว้เจ้า ทารกแรกเกิด เทียนชัย ดาวอับแสง นักเรียน ปลาทองที่ตายแล้ว ฉลาม ปีศาจที่มีเขาและหาง ข้อมือหัก ถุงใส่เงิน ล่องแพ เสือ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ท้องฟ้าสดใส บุคคล โล่ ทำให้คนอื่นตื่น กระท่อมในป่า ฝังศพคนที่รู้จัก ตลับแป้งทาหน้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ โสมสวลี มวย เงื่อน ปฏิทิน ถูกกักตัว มดหรือแมลง การผ่าตัด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทำกาแฟหก แมลงปีกแข็ง ฌาปนกิจ ขื่อคา งานพิธีต่างๆ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ชกมวย โดด เห็นประตูปิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM