ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีชมพู'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีชมพู คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรัก ความรักมักจะสมแราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีชมพู'

คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรัก ความรักมักจะสมแราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุคคลที่เป็นคนร้าย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ช้อน ญาติกำลังจะตาย แคร่หาม มดหรือแมลง งมหอย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง นั่งเรือ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เด็ก ฮ่อยจ๊อ รังนก ตีเหล็ก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ซาบซึ้งใจ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สะอึก นํ้าวน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง หญิงเปลือยกาย ข่าวดีจากลูก ดื่มนม คนในบ้านทุบตีกัน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ราชสีห์ จักจั่น ถูกลูกปลุกให้ตื่น ปลิงดูดเลือด ใบไม้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นกยูง กุ้งมังกร กินข้าว ทะเลทราย เดินขึ้นภูเขา ถูกสัตว์กัด นกกำลังจิกกัน ตู้อาหาร กล่าวคำอำลากับใครบางคน กระต่ายน้อย กอดภรรยา ยารักษาโรค เท้าขาด ถูกหนูกัด เจดีย์ ดอกซ่อนกลิ่น ภรรยาทิ้ง แผ่นดินแยกออกจากกัน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กระจก บัตรเชิญ พระอรหันต์ ดอกไม้ ภาชนะ หัวล้าน กินผัก เที่ยวซ่อง ขโมยขึ้นบ้าน เมฆสีดำ นาฬิกาข้อมือ ไหว้เจ้า อีเมล ( Email ) เจ้าที่ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ดับเทียน เครื่องดักนก ญาติมิตร เห็นรองเท้าเก่า ปลาทองที่ตายแล้ว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถูกฝังทั้งเป็น คดข้าวเย็นกิน ความมืด ถูกโจรชิงทรัพย์ ขวด ช้องผม ตีคนอื่นด้วยเชือก เดินเป็นวงกลม เชิงตะกอน ฉี่รดที่นอน อ่างน้ำ รุ้งกินน้ำ สายสะพาย บานไม่รู้โรย บ่อน้ำพุแห้งขอด ผ้าใบ ตนเองทำความผิด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ทอดทิ้งครอบครัว อุปกรณ์ทำครัว ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ดูหนัง ชนะ ได้ยินเสียงปืน แข่งวิ่ง ธง ต้นไม้ยืนต้นตาย แมงมุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM