ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีชมพู'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีชมพู คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรัก ความรักมักจะสมแราถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีชมพู'

คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรัก ความรักมักจะสมแราถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หัวล้าน ขัดแย้ง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ช่างตัดผม กระต่ายวิ่ง กระดูกแตก หว่านข้าวในนา พายุ ลิง หญิงแต่งชุดสีแดง วงเวียน ตกบ่อลึก ซื้อไม้กระดาน ไฟไหม้ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ความรังเกียจ งู เครื่องพิมพ์ดีด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด โคไล่ขวิดคน กระดาษทิชชู นักแสดง เป็นคนปรุงอาหาร ดับเทียน ล้มเหลว ปลูกบ้านต้นไม้ เป็นไข้ โจรปล้นบ้าน หลงป่า เสี่ยงเซียมซี กรวดทราย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน พระพุทธเจ้า กินเป็ด ทำขวดแตก จับสุกร ไลน์ ( LINE ) ซื้อผ้าขาว เป็นประจำเดือน ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ปลูกพริก เรือนแพ ถูกกักตัว ต้นกก ปัสสาวะรดกำาแพง เมฆบังแสงอาทิตย์ ไว้ทุกข์ ฝุ่นเข้าตา มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ผลักประตู ฮ่อยจ๊อ หิ้วกระเป๋า นอนกลับหัว ใยแมงมุม งูรัด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นอนบนพื้นน้ำ กระดาษเช็ดมือ ธงสามเหลี่ยม ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก หมูตาย งานแต่งงาน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปลูกบ้าน นุ่งผ้าขาว ภรรยาเปลือยกาย ถูกฆ่า งานฉลอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สถานีขนส่ง ถัง เพื่อนที่จากไปไกล ภรรยานอกใจ เห็นคนเดินละเมอ เหงื่อ แขนขาด ข่วน ตัวเลข ขี่สุกร ปวดท้อง เดินเร็วๆ ตะไบเหล็ก ข้าวเปลือก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ฉีกจดหมายรัก ฆ่าเต่า เครื่องจักรทำงานได้ดี อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ภาพยนตร์ เปลื้องผ้าตัวเอง ได้ยินสุนัขเห่า ขวานหัก กางเกง อาบน้ำในทะเล สีแดงชาด ฟืน สร้างบ้าน ได้เป็นเจ้าสาว จิ้งหรีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM