ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีแดง คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีแดง'

คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังทั้งเป็น เห็นกระดุม ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เรือจอด แช่ง กระจอก ได้ยินเสียงระฆัง บวม เตาไฟ กบ ป่วยลงท้อง ชายชู้ อนุสาวรีย์ ทารกดูดนมคุณ ที่พึ่ง ไส้ไหลจากท้อง คนกำลังจะตาย เสื่อไม้ไผ่ ขนทรายเข้าวัด จำนอง ปีศาจที่มีเขาและหาง เกลียดคนต่างชาติ ของขวัญ ชอล์ก ข้อเท้าเจ็บ ทำน้ำหก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ดื่มน้ำชา ถูกทำโทษ สวมเสื้อสีดำ ไฟไหม้ผม เห็นรองเท้าเก่า ลูกๆ ทำความผิด โฆษก เห็นบ่อร้าง งานโกนจุก กังหัน เดินชนผนัง ซองจดหมาย ปัดกวาดฝุ่น หญิง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ใช้ผ้าโพกศีรษะ ช้องผม ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ผู้หญิงถือมีด เพื่อน ขายไม้กระดาน จักจั่น ตกงาน พระนาคปรก เล่นฟองสบู่ โง่ ทำนาเกี่ยวข้าว พระจันทร์เดือนหงาย ภรรยาหนี ธรรมจักร ซาบซึ้งใจ กกลูก รวงข้าว ขนมชั้นหลากสี ดาบ ขวานหัก กบฎ หัวหมู เสี้ยนหนาม กรง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย หมาก ปวดท้อง ผนังบ้าน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด พี่น้องทุบตีกัน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ บัตรเครดิต ร้องเพลง นรก หิมะตกในฤดูร้อน น้อยหน่า เด็กกำลังดูดนม กุหลาบ รังผึ้ง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ราหู แบกเสา อาเจียน ไม้กางเขน ตีคนอื่นด้วยเชือก อุปกรณ์ทำครัว เหาะ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผลไม้ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ประตูบ้าน กางมุ้ง ชะลอม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ได้กลิ่นธูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM