ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีแดง คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีแดง'

คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉุด เครื่องบินบังคับ รถไฟฟ้า ชลธาร บ่อน้ำพุแห้งขอด ป่าช้า นกขมิ้น ต้นไม้ นำฟองน้ำมาล้างจาน เครื่องแบบตำรวจ ผีตายโหง สถานีขนส่ง ปืนใหญ่ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เพื่อนอยู่ห่างไกล ถูกตีหู ฉิ่งฉาบ เด็กผู้ชาย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ลม เขื่อน เชื้อเชิญ เต่า ปลวก โฉนดที่ดิน เสี้ยนหนาม เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เสือตาย ฤกษ์ไม่ดี ช้องผม มีเขาบนหัว เฉาก๊วย ฝาหม้อตกลงพื้น ลำคานเสียงฉาบ ปล่องไฟ ฆ่าตัวตาย ภรรยามีลูก กระดาษข่อย เดินทาง ธนบัตร วงล้อกำลังหมุน พนมมือ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ได้ลาภ อยู่ในอาการผิดหวัง พู่กัน ดีใจ บ้านเก่า กุ้งแห้ง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ครู ฟักแฟง ถูกตัดศีรษะ ท่องเที่ยวในสวน โจรสลัด แข่งวิ่ง ขมิ้น กีฬา ขโมยเงิน จูบเด็กเล็ก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ งูเผือก เลือดออกเต็มตัว ยานพาหนะ ท่อน้ำ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ทะเลที่เงียบสงบ เห็นปีศาจกินคน หวีหัก ถูกน้ำร้อนลวก ยิงปืน ตัวเองเจ็บป่วย ซื้อกระดุม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ตาข่าย หนามตำ ช้อนเงิน นกต่อสู้กัน ถูกจับ ตกใจจนสะดุ้ง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กินอาหาร เณรหน้าไฟ สมอเรือ สารภี ยุง เปิดร้านค้าขายสินค้า กระโปรงใหม่ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ดราฟต์ ซื้อปลาหมึก ปากเปื่อย บิณฑบาต ร้องรำทำเพลง ปล่อยนก ไหล่เจ็บ มรกต ตักน้ำ เว็จ จับหมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM