ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีแดง คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีแดง'

คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไต่เขา ความผิด ฝีขึ้นตามร่างกาย คิดถึง แมวข่วน เจ็บปวด รวงข้าว ตกน้ำ ซ่อน ขาขาด กลอง ดนตรี ถีบจักรเย็บผ้า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ลิฟต์ ตะขาบ โถแป้ง เรียก อนุสาวรีย์ ประกาศข่าวการตาย นั่งบนลังไม้ ระดู บ้านคนอื่น เจ้าเมือง ภาษา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ผมถูกตัดให้สั้น ส่องกระจก เป็ดว่ายน้ำ มือ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ช้อนปลา กินกระต่าย ชักว่าว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ค้นหา ทำให้คนอื่นตื่น หมูกลายเป็นคน กกไข่ ผนัง จูบคนรัก ลากฉุด งานโกนจุก อุ้มลูกหมา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ช่างเงินทอง ล้มเหลว ความรังเกียจ ยอดตึกสูงทรงกลม ช่างเหล็ก แบกหาม หลุม ฟูก พืชผัก นองเลือด ข่วน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน สามีนํ้าตาตก ไลน์ ( LINE ) ทารกแรกเกิด หญิงโสเภณี เก็บของมีค่าได้ อุ้มลูกสุนัข เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตู้กับข้าว พระพุทธบาท ถอดรองเท้า ผึ้งบินรอบรังของมัน หน้า กระถางสามขา ฆ่าใครบางคน ปราสาทเก่าแก่ นกกระจอก กางร่ม ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง แปรงฟัน ใช้ยาเสพติด เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ล้างหน้าตัวเอง งานบวชเณร ขโมยอาหาร ตัดหนวดตัวเอง เขียนหนังสือ ถูกฉุด ไอ เดินอยู่ในความมืด อยู่ในอาการเร่งรีบ รัฐประหาร ให้มีดแก่คนอื่น พลับพลา ขนมจีน เสื้อผ้า น้ำท่วม กุฏิพระ กำนัน ลูกข่าง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง สละราชสมบัติ ท่องเที่ยวในสวน จุฬามณี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM