ทำนายฝัน 'ซองจดหมายสีแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า ซองจดหมายสีแดง คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซองจดหมายสีแดง'

คุณจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ หรือ การงานของคุณจะเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเบียนบ้าน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ขอโทษผู้อื่น กระแต กรง เรียก คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ญาติเสียชีวิต ตู้ ขนคิ้ว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กัดลิ้นตัวเองขาด มีคนขอโทษ หว่านข้าวในนา รถเข็นศพ ขุดดิน ปอด พรวนดิน เสื้อครุย งูเผือก แส้ มีปากเสียงภายในครอบครัว แก้บน ตู้เย็น จรวดไฟ นาค นกเกาะหลังงู ปลาทองที่ตายแล้ว ผ้าสีดำ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เมฆสีดำ ฝ้าย แกงการู รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไลน์ ( LINE ) ตีผึ้ง ลอย กระดาษเปื้อนหมึก พูดกับกลุ่มชน ไม้ขีดไฟ เบาะ ปลวก ดวงดาว ถั่วงอก กินผลมะม่วงเปรี้ยว เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฝั่ง บันไดเลื่อน ทำขวดแตก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เห็นรองเท้าเก่า ถอยหลัง สามเณร พรวน ตกปลากับคนรัก กระท่อมร้าง ไก่ออกไข่ กินผลไม้แฝด เก็บมุ้ง ปลูกกล้วย ตอไม้ สุนัข เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย อีกา ไฟไหม้ผม ฝุ่น เห็นไม้กระดาน น้ำเต้า ขวาน ฆ่าผึ้ง ซ่อง จับก้อนหิน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กินเนื้อมะพร้าว สุริยคราส ไฟไหม้ป่า ทอดทิ้งลูกๆ ถังขยะ ซุกซ่อนตัว ประทัด ฟันโยก เรือน วิวาท ผลไม้ หุ่น หัตถกรรม น้ำแข็ง โบดำผูกเสาบ้าน หญิง เชิงเทียน นุ่งชุดแดง เก็บผลมะม่วง เมือง ความรัก เห็นปีศาจกินคน หมากัด ตู้รับจดหมาย สวมเสื้อขาด จน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM