ทำนายฝัน 'ซักผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ซักผ้า ฝันว่าได้ซักผ้า ทำนายว่าจะมีโชคดีและหายจากการป่วย หมด เคราะห์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซักผ้า'

ฝันว่าได้ซักผ้า ทำนายว่าจะมีโชคดีและหายจากการป่วย หมด เคราะห์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสี้ยนหนาม นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง นั่งอยู่ในกองขี้ มองดูเหว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด แผ่นดินไหว ธงบนบ้าน ฝ้าย ทอผ้า จานแตก ม้าเตะ ซ่อนหา เพลิง กินไก่ มาลี บวชพระ น้ำพุขนาดใหญ่ แม่มด จับ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว หูแหว่ง เผาขยะ เต่าทอง กอดภรรยา เดินเร็วๆ ผู้หญิงหัวล้าน ขบวนแห่ ขนมชั้น หญิงแต่งชุดสีฟ้า กินพระจันทร์ รักเพื่อน แข่งม้า พระจันทร์ ปลูกต้นไม้ กระต๊อบ ลูกๆ ทำความผิด เจอเงิน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน สำลี ตาหลายคู่ เมฆสีแดง กระเป๋าเดินทาง หนามตำ เดินรอดราวผ้า ผู้ชายมีผมน้อย เครื่องเรือน ปล่องไฟ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ขนสัตว์ พ่อตาย กระดาษเช็ดมือ กำแพงโบราณ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สุริยคราส กรงสัตว์ แม่นํ้า ตั้งครรภ์ แม่หม้าย กำแพงเมือง ผ้าสีขาว ตาข่าย ฟุตบอล เผาไม้กระดาน ทูต ฝุ่น จมูกแหว่ง ตัวเองมีชื่อเสียง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผัก จุฬามณี ตุ๊กตา กรวยกรอกน้ำมัน กินเนื้อย่าง ฝนตกหนัก โฆษณา ภูเขา ความรังเกียจ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค น้ำพุที่พุ่งสูง จับกัง หิมะตกถูกตัว มังกร รบกวน ทั่ง นกต่อสู้กัน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ช่างไม้ ความร่าเริง ยาพิษ สร้อย คนเมา ปอ วาฬ ถูกโกง มหาสมุทร ตกจากเครื่องบิน ชัยชนะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM